خانه » آرشیو برای برچسب: پانن‌برگ

آرشیو برای برچسب: پانن‌برگ

سیر اندیشۀ مسیحی در قرون اخیر

در این سخنرانی کنش و واکنش اندیشمندان برجستۀ مسیحی در برابر سیر اندیشۀ فلسفی در عصر جدید (از دورۀ روشنگری تا به امروز) به اختصار بررسی شده است. سخنران خطوط اصلی اندیشۀ فیلسوفان برجسته‌ای چون دکارت، هیوم، کانت و کی‌یرکه‌گور را نقد و سپس پاسخهای الهیدانان مسیحی چون شلایرماخر، بارت، بولتمان و پانن‌برگ به چالشگریهای فیلسوفان نامبرده را بررسی می‌کند.

ادامه مطلب »

پانن برگ: الهیات تاریخی

elahiyatetarikhi_pannenberg

elahiyatetarikhi_pannenberg عنوان:

پانن برگ: الهیات تاریخی
(Pannenberg Historical Theology)

نویسنده: آلن گالووی / مترجم: مراد فرهادپور
تاریخ چاپ:
ناشر: موسسه فرهنگی صراط
شرح مختصر: از دو راه میتوان با نام وپانن برگ آشنا شد: از طریق مطالعه آثار مربوط به الهیات مسیحی، بویژه الهیات پروتستان دهه ۶۰ به بعد، و یا از رهگذر قرائت کتب و مقالات مربوط به مبحث هرمنوتیک - بویژه هرمنوتیک فلسفی متاثر از آرای هایدگر و گادامر... ...

 

ادامه مطلب »