خانه » امثال » نقل قول ۱

نقل قول ۱

وسوسه، فرصتی برای رشد یا لغزش

وسوسه های زندگی من، استادان الهیاتی من هستند.” مارتین لوتر” هر وسوسه‌ای فرصتی است برای انجام یک کار نیکو. در شاهراه رشد و بلوغ مسیحی، وسوسه ها نه فقط سنگ لغزش نیستند بلکه میتوانند به سنگ مستحکمی در زیربنای ایمان ما تبدیل گردند، مشروط به اینکه بدانیم که به همان اندازه که وسوسه میتواند فرصتی برای انجام یک کار اشتباه باشد به همان میزان فرصتی برای انجام یک کار صحیح ...

ادامه مطلب »

مفهوم آزادی مسیحی

یک مسیحی آزادترین سرور همه است و تحت سلطه هیچ‌کس نیست؛ [در عین حال] یک مسیحی موظف‌ترین خادم همه است و مطیع همه. مارتین لوتر “A Christian man is the most free lord of all, and subject to none; a Christian man is the most dutiful servant of all, and subject to everyone.” ―On Christian Liberty

ادامه مطلب »

مارتین لوتر دربارهٔ اهمیت کلیسا

هر کس بخواهد مسیح را بیابد، اول باید کلیسا را پیدا کند. چطور کسی بداند مسیح کجاست و ایمان چیست، مگر اینکه بداند ایمانداران کجا هستند؟ مارتین لوتر “Anyone who is to find Christ must first find the church. How could anyone know where Christ is and what faith is in him unless he knew where his believers are?” – Martin Luther

ادامه مطلب »

محبت به عنوان مفسر شریعت

ٔبنابراین نتیجه می‌گیرم که شریعت (قانون)، چه الهی و چه انسانی، ناظر به اعمال ظاهری انسان است، و نباید آن را بیش از محبت الزام‌آور دانست. محبت باید تفسیر کننده شریعت باشد. مارتین لوتر “Therefore we conclude that all law, divine and human, treating of outward conduct, should not bind any further than love goes. Love is to be the interpreter of law.”

ادامه مطلب »

رابطهٔ سختی‌‌ها با دلی ناشکیبا

احمقانه است که برخی سختی و مشقاتی را که تجربه کرده‌اند مسبب خشم و ناشکیبایی خویش بدانند. سختی‌ها مردم را ناشکیبا نمی‌کنند، بلکه نشان می‌دهند که چقدر ناشکیبا هستند. بنابراین هر کس می‌تواند از طریق سختی‌ها زندگی، مکنونات قلبی خود را دریابد. مارتین لوتر “Those speak foolishly who ascribe their anger or their impatience to such as offend them or to tribulation. Tribulation does not make people impatient, but proves that they ...

ادامه مطلب »

ثروت حقیقی

من خیلی چیزها به دست آورده‌ام، و همه را هم از دست داده‌ام؛ ولی هرچه را به دست‌های خدا سپردم، همچنان در اختیار دارم. مارتین لوتر “I have held many things in my hands, and I have lost them all; but whatever I have placed in God’s hands, that I still possess.” – Martin Luther

ادامه مطلب »

ایمان اعتمادی زنده

ایمان یک اعتماد زنده و پر شهامت به فیض خداست؛ چنان پر از اطمینان و یقین که انسان زندگی خود را هزارها بار به آن می‌سپارد. مارتین لوتر “Faith is a living, daring confidence in God’s grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times.” – Martin Luther

ادامه مطلب »