خانه » آرشیو برای برچسب: جهانبینی

آرشیو برای برچسب: جهانبینی

مسیحیت در مقام جهان‌بینی

در باور بسیاری از مسیحیان، بین زندگی روحانی و عرصه‌های دیگری مثل کار، هنر،‌ ورزش، تجارت، سیاست و آموزش، یک نوع تنش و دوگانگی وجود دارد. اما ریشه چنین تنش و دوگانگی کجاست؟ بود و نبود آن چه تاثیری بر ایمان و شهادت مسیحیان میگذارد؟ این سخنرانی درآمدی است بر معرفی بنیان‌ها جهان‌بینی مسیحی، و نیز تمایز آن با دیگر جهان‌بینی‌ها.

ادامه مطلب »