خانه » آرشیو برای برچسب: رازگاهان

آرشیو برای برچسب: رازگاهان

دعا چون نفس کشیدن

مسیحی بودن بدون دعا همانقدر غیرممکن است که زنده بودن بدون نفس کشیدن من آنقدر سرم با کارهای زیاد مشغول است که باید سه ساعت اول هر روز را در دعا بگذرانم. مارتین لوتر

ادامه مطلب »