خانه » آرشیو برای برچسب: ادیان بدیل

آرشیو برای برچسب: ادیان بدیل

مطالعات ادیان جدید؛ گذشته و حال

ar-s04

مطالعات ادیان جدید به سمت بررسی ادیان و جنبش‏های دینی «جدیدتر» گرایش دارد؛ یعنی آن ادیانی که در پایان جنگ جهانی دوم در غرب ظهور یا توجه ما را جلب کردند و یا حتی ادیانی که از دهه ۱۹۶۰ مطرح شده‏اند. دکتر گاردون ملتون در این مقاله سیر تاریخی مطالعه ادیان جدید یا جنبش‏های نوپدید دینی را دنبال می‌کند.

ادامه مطلب »

درآمدی بر جنبش‏های نوپدید دینی

ar-s03

ادیان جدید، جنبش‏های نوپدید دینی، ادیان بدیل یا ادیان دوران جدید همگی واژگانی هستند که از پدیده جدیدی در جهان معاصر خبر می‏دهند و پژوهش‏های گوناگونی را در حوزه‏‌های مختلف علوم از جمله جامعه‏‌شناسی، دین‏شناسی و روان‏شناسی به خود اختصاص داده‏اند. مقاله حاضر به تعریف این جنبش‌ها و برسی برخی ویژگیهای آن می‌پردازد.

ادامه مطلب »

ادیان جدید

«… و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید؛ در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست…» حجرات/۱۲ ادیان جدید، جنبش‏های نوپدید دینی، ادیان بدیل یا ادیان دوران جدید همگی واژگانی هستند که از پدیده جدیدی در جهان معاصر خبر می‏دهند و پژوهش‏های گوناگونی را در حوزه‏های مختلف علوم از جمله جامعه‏شناسی، دین‏شناسی، روان‏شناسی و جرم‏شناسی به خود اختصاص داده‏اند. مراکز و ...

ادامه مطلب »