خانه » آرشیو برای برچسب: جامعه‏شناسی دین

آرشیو برای برچسب: جامعه‏شناسی دین

ادیان جدید

«… و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید؛ در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست…» حجرات/۱۲ ادیان جدید، جنبش‏های نوپدید دینی، ادیان بدیل یا ادیان دوران جدید همگی واژگانی هستند که از پدیده جدیدی در جهان معاصر خبر می‏دهند و پژوهش‏های گوناگونی را در حوزه‏های مختلف علوم از جمله جامعه‏شناسی، دین‏شناسی، روان‏شناسی و جرم‏شناسی به خود اختصاص داده‏اند. مراکز و ...

ادامه مطلب »

جامعه‏شناسى دین

ar-ar-s02

نويسنده به چالش‏هاى علم نسبت به دين در قرن نوزدهم اشاره مى‏كند که در قرن بيستم اين چالش جاى خود را به لاادرى‏گرى مى‏دهد. دين تعريف‏هاى ذاتى، كاركردى و غايى دارد كه به نظر نويسنده، معمول اين تعريف‏ها خالى از اشكال نيستند. از نظر نويسنده، ميان نظام‏هاى دينى و نظام‏هاى اخلاقى تفاوت است.

ادامه مطلب »