Home » رهبران و شبانان

رهبران و شبانان

چرا گروههای خانگی قلب فعالیت هر کلیساست؟

هر وقت یک رویکرد تازه را در خدمت کلیسایی آغاز میکنید، باید از خود بپرسید «چرا؟» مثلا چرا باید گروهای خانگی داشت؟ چه چیزی گروههای خانگی را بهترین روش برای کمک به افراد در رشد روحانی می‌کند؟ تجربهٔ کلیساهای موفق دلایلی چند را برای موفقیت گروههای خانگی بر می‌شمارد

Read More »

پنج عادتی که رهبر پرستش باید داشته باشد

من این را «لیست آماده شدن آخر هفته» نام گذاشته‌ام. کارهای دیگری هم هستند که انجام میدهم، اما این چند مورد برای من نقش یادآوری دارند تا نگاهم را از آنچه مهمترین است، بر ندارم. هدف این نوشتار دمیدن روحی تازه در کالبد ریتم هفتگی ماست.

Read More »

چگونه موعظه هایی تاثیرگذارتر تهیه کنیم؟

نوشته: ریک وارن || ترجمه: منصور برجی به تجربه دریافته‌ام که کتابهای نوشته شده درباره فن موعظه از نمونه‌های نادرستی برای مثال زدن استفاده می‌کنند. این کتاب‌ها غالبا شما را به تهیه فهرست نکاتی آکادمیک تشویق می‌کنند. این نکات به قدری مبهم و کلی هستند که از هر گونه قدرت اثربخشی تهی شده است. برای مثال اینجا فهرست نکاتی از یک موعظه بر اساس رساله اول قرنتیان فصل ۱۲ داریم: «قرنتیان و عطایای ...

Read More »

جلسۀ خانگی: گفت و گو یا موعظه

امکان گفت و گو، تبادل نظر و بیان تجربیات شخصی نقطه قوت و برجسته‌ترین ویژگی‌ گروه‌های کوچک است. کلام خدا ایماندران را تشویق می‌کند که همگی در بنای یکدیگر با پرستش، پند و تعلیم «مشارکت» داشته باشند.

Read More »