آخرین مطالب
 • تشیع، تصوف و تاثیر آن بر مسیحیت ایرانی

  اشاره‌ای به برخی ویژگی‌های تشیع و تصوف ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر گرایش ایرانیان به مسیحیت و نحوه شاگردی آنها

 • چرا همه شفا نمی‌یابند؟

  آیا باید برای شفای بیماران دعا کرد؟ آیا خدا واقعاً وعده داده که به دعا برای شفا جواب می‌دهد؟ پس چرا همه شفا نمی‌یابند؟ آیا باید انتظار شفای همه را داشت؟

 • مسیحی و سیاست: مجموعه سخنرانی‌ها

  مسیحیان تا چه حد باید در سیاست دخیل باشند؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ نگاهی به مبانی الهیاتی و تعلیم کتاب‌مقدس در ارتباط با مشارکت مسیحیان در امور سیاسی

 • مسیحیت و فرهنگ

  از قرن اول تا كنون مسیحیان در رویارویی با مقولات فرهنگی رویكردهای متفاوتی را اختیار كرده‌اند. "فرهنگ"، در این تعریف خاص شامل هنر، ادب، تكنولوژی، سیاست، هویت ملی و بسیاری امور دیگر می‌شود. برخی مومنین تمایزی بین "مسیحیت" و "فرهنگ" قائل نشده و برخی نیز آنها در تضاد با هم دیده‌اند. در این میان رویكردهای میانی‌ هم اتخاذ شده است. اما بعنوان مسیحیان ایرانی چگونه می‌توانیم از میراث دوهزار سال تجربۀ كلیسا در این مورد بهره‌مند شویم؟ رویكرد درست چیست؟ آیا اصلاً یك رویكرد درست و جامع وجود دارد؟

  ادامه مطلب »
 • صهیونیسم مسیحی

 • مسیحیت و هنر

 • مسیحی و حقوق بشر

 • زن در مقام معلم و واعظ در کلیسا