آخرین مطالب
 • تشیع، تصوف و تاثیر آن بر مسیحیت ایرانی

  اشاره‌ای به برخی ویژگی‌های تشیع و تصوف ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر گرایش ایرانیان به مسیحیت و نحوه شاگردی آنها

 • چرا همه شفا نمی‌یابند؟

  آیا باید برای شفای بیماران دعا کرد؟ آیا خدا واقعاً وعده داده که به دعا برای شفا جواب می‌دهد؟ پس چرا همه شفا نمی‌یابند؟ آیا باید انتظار شفای همه را داشت؟

 • مسیحی و سیاست: مجموعه سخنرانی‌ها

  مسیحیان تا چه حد باید در سیاست دخیل باشند؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ نگاهی به مبانی الهیاتی و تعلیم کتاب‌مقدس در ارتباط با مشارکت مسیحیان در امور سیاسی

 • tks-20

  مسیحی و سیاست

  آیا مسیحیان باید بی‌هیچ قید و شرطی از دولت‌های مطبوعشان حمایت کنند؟ یا اینکه باید در اعتراض به ناعدالتی و سیاست‌های غلط‌ دولت دست به اعتراضات مدنی بزنند؟ آیا در مسیحیت دین از سیاست جداست؟ یک فرد مسیحی تا چه حد باید فردی سیاسی باشد؟ روش عیسی در فضای کاملاً سیاسی دوران خود چگونه بود؟ آیا مسیحی غیرسیاسی هم می‌شود؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ آیا می‌توان از حرکت‌های سیاسی که الزاماً مسیحی نیست نیز پشتیبانی کرد؟

  ادامه مطلب »
 • tks-25

  مسیحیت در مقام جهان‌بینی

 • ar-x-ss02

  صهیونیسم مسیحی

 • ar-x-sk01

  مسیحیت و روانشناسی

 • ar-x-ms01

  زن در مقام معلم و واعظ در کلیسا

 • ar-missions-tp
 • MEMB_bunker