آخرین مطالب
 • تشیع، تصوف و تاثیر آن بر مسیحیت ایرانی

  اشاره‌ای به برخی ویژگی‌های تشیع و تصوف ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر گرایش ایرانیان به مسیحیت و نحوه شاگردی آنها

 • چرا همه شفا نمی‌یابند؟

  آیا باید برای شفای بیماران دعا کرد؟ آیا خدا واقعاً وعده داده که به دعا برای شفا جواب می‌دهد؟ پس چرا همه شفا نمی‌یابند؟ آیا باید انتظار شفای همه را داشت؟

 • مسیحی و سیاست: مجموعه سخنرانی‌ها

  مسیحیان تا چه حد باید در سیاست دخیل باشند؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ نگاهی به مبانی الهیاتی و تعلیم کتاب‌مقدس در ارتباط با مشارکت مسیحیان در امور سیاسی

 • آیا شعر فارسی راه را بر توسعه ایران بسته است؟

  از دیدگاه ماکس وبر ريشه عميق پيروزی «روحيه سرمايه داری» را باید در مذهب پروتستان یافت که با تاکيد بر زهد تلاش، کار را مقدس ترين وظيفه انسان برای برخورداری از فيض خداوندگار ميشناسد و مومنان را فرا می خواند که در راه قربت به ذات الهی، به تکاپو برای شکوفا شدن در حرفه ای که برگزيده اند، روی آورند. در تفسير مبتنی بر نظريات «فرهنگ گرايانه» از واپس ماندگی ایران، دین اسلام و قلمرو شعر و شاعری از مقولات مطرح بوده‌اند.

  ادامه مطلب »
 • fall

  محاکمۀ آدم

 • ar-p-hn01

  دو شعر از حنیف

 • ar-p-ss04

  شعر و شاعر

 • شیخ سعدی و پولس رسول