Home » چرا کانون؟

چرا کانون؟

«و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید.
آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود؛ خواست نیکو، پسندیده و کامل او.» رومیان ۱۲:‌۲

کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی (Iranian Centre for Christian Cultural and Thought) به منظور تجهیز مسیحیان برای حضوری فکورانه در تعامل با فرهنگ ایرانی شکل یافته است. ما باور داریم که مسیحیان خوانده شده‌اند تا در مسائل تاثیرگذار در حیات فرهنگی اجتماع خود حضوری فعال و موثر داشته باشند. بنابراین دید کانون بسط یک نوع جهان‌بینی جامع مسیحی می‌باشد که تاثیری قابل تمییز بر فرهنگ ایرانی بگذارد.

کانون همچنین تلاش دارد تا با رویکردی الهیاتی به دغدغه‌های زندگی انسان مدرن پرداخته و برخورد مسیحی را در تعامل با جهان‌بینی‌های دیگر و دانش مدرن به بحث و تبادل نظر بگذارد. ما امیدواریم با بهره‌گیری از علوم و معارف متعددی چون الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، ادبیات، و اخلاق در راستای “نو شدن ذهن خود” و “دگرگونی” گام برداریم.

تلاش برای ایجاد ارتباط بین ایمان مسیحی و فرهنگ ایرانی حرکت نوینی نیست. این حرکت الهام گرفته از تلاش وفادارانۀ دیگر دلسوزانی است که جهد نموده‌اند تا فرهنگ و اندیشه‌ مسیحی را در کلیسای ایرانی غنی‌تر سازند. ما این فرصت را ارج می‌نهیم تا با تکیه بر بنیادی که این عزیزان گذاشته‌اند و نیز با فراگیری از تجربیات مسیحیان در دیگر فرهنگ‌ها سهم خود را در تحقق این هدف ایفا کنیم.