Home » مقاله‌ها » فلسفه

فلسفه

سه مرحله زندگی در فلسفه سورن کی یر کگارد

عصاره فلسفه كی یركگارد را می توان در آموزه سه مرحله ایش برای تجربه زندگی جست. این سه مرحله، سه شیوه پیش روی زندگی قرار می دهند و سه فلسفه زندگی را به نمایش می گذارند. بعضی از یك مرحله به مرحله دیگر پیش می روند ولی برخی دیگر هرگز از مرحله اول فراتر نمی روند. كی یركگارد گاهی اوقات مرحله دوم و سوم را به هم پیوند می زند، و به آنها به مثابه [مرحله] اخلاقی-دینی اشاره می كند.

Read More »

ابن سینای فیلسوف چه می‌گفت؟

چرا ابوحامد غزالی، این فیلسوفِ مسلمان را بی‌دین و مُلحد خوانده و او را به دفاع از عقاید ضد دین دربارۀ مبانی اساسی اسلام متهم کرده است؟ ابن سینا دربارۀ نبوت، معاد جسمانی، وحی و علم خداوند به جزئیات چه می‌گفت؟

Read More »

مسیحیت و معنای زندگی

نویسنده مسیحی این مقاله کوشیده است تا نشان دهد که زندگی یک انسان مسیحی می‏تواند به پشتوانه آموزه‏ها و باورهای اساسی مسیحی معنادار باشد به‏ نحوی که به بسیاری از تردیدها در این زمینه پاسخ داده است. با این همه، وی به هم‏کیشان خویش گوشزد می‏کند که باید از سَرِ تواضع این حقیقت را پذیرفت که آموزه‏های دیگر ادیان نیز به زندگی بسیاری از انسان‏ها معنا بخشیده‏اند.

Read More »

ملاک حقّانیت هر دین

ar-pl-07

با فرض این که برای تشخیص حقّانیت و یا عدم حقّانیت هر دین یا دین نُما ملاکی وجود دارد (و این فرضی است که با آن بعضی از فیلسوفان دین موافقند، و بعضی دیگر مخالف)، جای این پرسش هست که آن ملاک چیست. با توسل به چه ملاکی می توان ادیان یا دین‌نُماهای حق را از ادیان یا دین‌نُماهای باطل تمیز و تشخیص داد؟...

Read More »

روش‌ نقد اندیشه‌ چگونه‌ است‌؟

ar-ar-p03

آنچه‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ می‌آيد، در واقع‌، روشهای عام‌ نقد انديشه‌ است‌، و نقد در حوزه‌های‌ تخصصی‌ هر علم‌، مخصوص‌ صاحب‌نظران‌ همان‌ علم‌ است‌. روش‌ نقد انديشه‌، روشی‌ است‌ با ماهيت‌ عقلی‌ كه‌ خود وامدار چند علم‌ است‌، و برای‌ تحقق‌ آن‌ به‌ منطق‌ صوری‌ (در مقابل‌ مادی‌)، معرفت‌شناسی، فلسفه‌ علم‌، و بنابر يك‌ نظر، به‌ روش‌شناسی‌ نيز نياز هست‌.

Read More »

کی‌یرکگور

کی‌یرکگور از فیلسوفانی است که در آثار متفکرین ایرانی ارجاعات متعدّدی به او وجود دارد. اگر سوابق اگزیستانسیالیسم را که رگ و ریشه‌هایی در آراء قدما دارد، در نظر نگیریم، می‌توان گفت کی‌یرکگور پدر اگزیستانسیالیسم است. او در درجه اول متأله است؛ در درجه دوم فیلسوف و در درجه سوم عارف است.

Read More »

زندگی و فلسفه آگوستین قدیس

ar-ar-p01

از لحاظ تاریخی تفكر فلسفی در عالم مسیحی در دوره‌ی قرون وسطی ، آثار و افكار اگوستینوس، حائز اهمیت بسیاری است، به نحوی كه با قاطعیت می‌توان گفت كه فهم سیر این تفكر، بدون تعمق و بررسی این آثار و افكار، به هیچ وجه مقدور و میسر نیست

Read More »