Home » مقاله‌ها » روان‌شناسی

روان‌شناسی

انسان علیه انسان

وقتی شاهد جنایات و قساوت‌های همچون کشتارهای گروه تروریستی داعش هستیم این پرسش مدام مطرح می‌شود که انسان چطور قادر است چنین دهشت‌هایی پدید آورد؟ پیتربرگر معتقد است نه می‌بایست به طبیعت انسان خیلی خوش‌بین بود و نه به امکان تغییر او خیلی بدبین. طبیعت انسان، هر چه که باشد، به انسان‌ها اجازه می‌دهد عشق بورزند و آدم بکشند. مذهب نیز می‌تواند افراد را به انجام هم نیک‌خواهی و هم نفرت تحریک و تهییج کند. آگاهی به این امر چه تغییری در طرح مسئله و رویکرد ما ایجاد می‌کند؟

Read More »

روانشناسی و ‏دین

ar-ar-ps04

معرفی کتاب «روان‏شناسی و دین» از پروفسور مایکل آرگایل، یکی از آثار ارزشمند در حوزه روان‏شناسی دین است. پیشگامانِ روان‏شناسی دیدگاه‌های متضادی درباره نسبت روانشناسی و دین داشته‏اند. جالب است که در گذشته از روان‏شناسی برای حمله به دین استفاده می‏شد، اما یافته‌‏های اخیر زمینه نگرش مثبت به دین را فراهم کرده است.

Read More »

نسبت روان‏شناسی و دین

ar-ar-ps02

رابطه روان‏شناسی، به عنوان یک رشته علمی یا حرفه، با دین و اعتقادات دینی نوعا به سه شیوه صورت گرفته است. هر یک از این سه شیوه، دست‏کم از جهاتی، وجوه مقبولِ رابطه میان روان‏شناسی و دین هستند، ولی در مجموع ناقصند، زیرا در هیچ‏یک از آنها به دین همانند یک هم‏شأن و شریک‏نظر نمی‏شود. در مقاله حاضر به رابطه میان روان‏شناسی و دین از زاویه متفاوتی پرداخته می‏شود؛ رابطه‏ای که بر توازن و احترام مبتنی است.

Read More »

روان‌شناسی دین

ar-ar-ps01

مطلب حاضر صورت مکتوب سخنرانی دکتر مصطفی ملکیان در نشست نقد و بررسی کتاب «روان‌شناسی دین» اثر دیوید ولف است. در این سخنرانی به ارتباط روانشناسی دین با دانش‌های روانشناختی و دین‌پژوهانه، تفاوت روانشناسی دین و روانشناسی دینی، و شاخه‌های روانشناسی دین پرداخته شده است. در ادامه به مزایا و کاستی‌های کتاب مذکور نیز اشاره شده است.

Read More »