Home » رهبران و شبانان » گروه خانگی » چگونه برای گروه خود دید و هدف تعیین کنم؟

چگونه برای گروه خود دید و هدف تعیین کنم؟

گروه خانگی باید دید و هدفی داشته باشد زیرا بدون آن دچار مرگ تدریجی یا آنی خواهد شد. مشخص نبودن دید و هدف گروه سبب پایین آمدن تعهد  گروه و در نتیجه پایین آمدن انتظارات آنها خواهد شد. به این ترتیب ثمربخشی گروه نیز پایین خواهد بود.

اما چگونه باید برای گروه خود دید و هدف تعیین کنیم؟ چطور برای گروه خود «بیانیه چشم انداز» تهیه کنیم؟

۱. با بیانیه چشم‌انداز کلیسای خود شروع کنید.

هر کلیسایی وقت صرف کرده و بیانیه چشم‌اندازی تهیه کرده است که پیام اصلی، ارزش‌ها و اولویت‌های آن را شرح داده است. بیانیه مقصود فعالیتهای آن کلیسا را مشخص می‌کند، نقاط تمایز آن را با کلیساهای دیگر روشن می‌سازد. به علاوه، برای خادمان کلیسا، از جمله میزبانان گروههای خانگی نقش یک راهنما را دارد.

به عنوان مثال در بیانیه چشم‌انداز کلیسای ایرانیان لندن آمده:

”کلیسایی که با شناخت اهداف خدا برای خود، از طریق نزدیک شدن به خدا در دعا، کند و کاوش جدی در کلام خدا، و اعلان و پیاده کردن انجیل کامل آزادی، با اتحاد و شرکت فعال همه اعضا، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی رشد کرده، هر چه بیشتر همشکل پسر خدا شود، و اینگونه بر جامعه ایرانیان ساکن لندن و تمام بریتانیا، بر مسیحیان ایرانی تمام دنیا، و بر همه اقوام و ملتهای همسایه خویش تأثیر به سزا، آزادیبخش، و دگرگون کننده بگذارد.“

این هدف مشخص برای همه کمیته‌های خدمتی کلیسای ایرانیان لندن صادق است. آنها مرتب از خود میپرسند که هر گروه خانگی، یا برنامه کلیسایی، یا کمیته خدمتی، چگونه به تحقق این رویا یاری می‌رساند؟

بیانیه چشم‌انداز کلیسا چتری برای همه فعالیت‌های کلیسا و همچین گروههای خانگی است. اگر شما نمی‌توانید توضیح دهید که چطور گروه خانگی شما اهداف تعیین شده در بیانیه کلیسا را محقق می‌کند، بهتر است با دعا و تفکر درباره این فکر کنید که چطور می‌توانید زیر یک چتر با کلیسا خدمت کنید.

اگر کلیسای شما بیانیه چشم‌انداز ندارد، میتوانید از فرمان مأموریت بزرگ استفاده کنید. (متی ۲۸: ۱۹ تا ۲۰)

۲. در کتاب‌مقدس به دنبال ویژگی‌های یک جمع سالم مسیحی بگردید

بیانیه خدمتی کلیسا معمولا خیلی کلی است. گروه خانگی البته باید با در مسیر این پیام و اولویتهای کلیسایی پیش برود که تابع آن است، اما شما خواهید توانست برخی اهداف مشخص دیگر نیز برای خدمت خاص گروه خانگی بیابید. (همان‌گونه که در خدمات دیگر مثل بشارت، پرستش و غیره چنین است)

به عنوان مثال ۵ هدفی را که در نمونه زیر ذکر گردیده است، شاید بخواهید برای گروه خود کاهش یا افزایش دهید و یا تماما آن را تغییر دهید. اما یک روش این است که با مطالعه کتابمقدس لیست اهداف خود را تغییر دهید. نیازی نیست که لیست بلندی تهیه کنید. لازم نیست همه کتابمقدس را هم در جستجوی ویژگی‌های یک گروه خوب و سالم زیر و رو کنید. هدف تعیین اهدافی برگرفته از کتابمقدس است. بنابراین احساس نکنید که باید کل کتابمقدس را در چند هدف خلاصه کنید. ولی متمرکز بخش‌هایی شوید که کمک‌تان می‌کند.

۳. در تعیین دید و هدف گروه به خصوصیات اعضا و شرکت‌کنندگان گروه توجه کنید

پس از اینکه برای گروه خود اصولی را از کلام خدا برگرفتید، وقتی را صرف بررسی شرایط اعضای گروه کنید. بیانیه شما برای همه به یکسان قابل اعمال نیست. باید از خود بپرسید که اعضای گروه شما از چه طبقه‌ای هستند؟ متأهل هستند؟ بچه دارند؟ بچه‌ها در چه سنی هستند؟ در زندگی خود با چه چالش‌های خاصی روبرو هستند؟ این چالش‌ها چه تاثیر بر دعا یا نحوه مطالعه کتابمقدس می‌گذارد؟ آنها چطور نسبت به هم پاسخگو خواهند بود؟

حکمت، تمییز، و محبت کافی نیاز است تا آنچه را از کلام خدا آموخته‌اید در موقعیتهای مختلف و برای افرادی با ویژگی‌های منحصر به فرد آنان انطباق دهید. نباید فکر کنیم یک روش برای همه و در همه شرایط کار می‌کند.

بررسی یک چشم‌انداز به عنوان نمونه‌ای برای تعیین دید و هدف گروه خواننده این مطلب را در درک بهتر موضوع یاری خواهد کرد:

یک نمونه از بیانیه چشم‌انداز گروه خانگی

گروه خانگی ما پنج هدف را دنبال میکند که برای هر کدام شرح مختصری آمده است.

۱. در شناختن و خدمت به یکدیگر کوشا باشیم (اول تسالونیکیان ۲: ۷ تا ۸ و عبرانیان ۳: ۱۲ تا ۱۳)

ما هر هفته تلاش خواهیم کرد تا یکدیگر را بهتر شناخته و در مورد آنچه در دل و فکر خود داریم با هم صحبت کنیم. برای هم دعا کرده و از احوال هم جویا شویم بلکه بتوانیم باری از دوش هم برداریم. تلاش خواهیم کرد تا با هر آنچه که یاد می‌گیریم، خوب یا بد، در محبت به یکدیگر خدمت کنیم، به نیازهای یکدیگر برسیم، و در رشد و پیشرفت بیشتر یکدیگر را تشویق کنیم.

۲. با دعا به خداوند توکل و اعتماد کنیم (فیلیپیان ۴: ۶ تا ۷، عبرانیان ۴: ۱۴ تا ۱۶)

دعا سوخت دائمی گروه خانگی ماست. ما هر دقیقه و هر ساعت به خدا احتیاج داریم. بنابراین دعا را در هر امری دخیل میدانیم. ما برای هر نیازی به خدا رو میکنیم و او را منبع هر برکتی میدانیم. چه وقتی تنها و چه وقتی با هم هستیم، ما جمعی دعا کننده خواهیم بود، همیشه ستایش‌گر، همیشه توبه کننده، همیشه شکرگزار، همیشه جوینده.

۳. با خدا از طریق کلام او با ایمان و اشتیاق ملاقات کنیم (مزمور ۱۹: ۹ تا ۱۱ و دوم پطرس ۱: ۳ تا ۴)

کتاب‌مقدس نقش محوری در گروه ما خواهد داشت زیرا واجد کلام حیات‌بخش خداست. همانطور که مسیح فرمود «انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود.» پس بیش از نان به آن نیاز داریم. همیشه غنا و زیبایی بیشتری در آن هست که کشف کرده و از کاربرد آن در زندگی خود لذت ببریم. ما به صورت مرتب و با وفاداری آن را خوانده و مطالعه می‌کنیم، با ایمان و با انتظار اینکه خداوند از طریق آن با ما سخن بگوید.

۴. در پی شاگردی عیسی باشیم چه اینجا و چه در سراسر جهان (متی ۲۸: ۱۹ تا ۲۰ و اعمال رسولان ۱: ۸)

مأموریتی که مسیح به ما بخشیده روشن است. بروید و شاگردان بسازید. خدا ما را نجات بخشید تا ما را بفرستد. می‌خواهد در دنیای تاریک نور جهان باشیم که سخت بدان محتاج است. ما وسیله رسانیدن خبر خوش خدا به تمام مردم و گردآورنده پرستندگان او از سراسر دنیا هستیم. برای همین باید هر جا که هستیم شجاعانه شاهد او باشیم و از کار او بین همه قوم‌های دنیا حمایت کنیم.

۵. نجات خود را با شادی به عمل آوریم (فیلیپیان ۲: ۱۱ تا ۱۲ و غلاطیان ۵: ۱ و ۱۳ و ۲۵)

ما متعهد هستیم که هر روزه بیشتر شبیه مسیح زندگی کنیم. این افتخاری است که از ما خواسته شده به شباهت مسیح درآییم، هر چند آسان و بی زحمت نیست ولی بی شک مهم و نیکو خواهد بود. هر ساله، هر هفته و هر روز قسمت‌هایی از زندگیمان را که در آن با ضعف، شکست، سقوط، مواجه شده‌ایم شناسایی کرده و از خدا طلب بخشش میکنیم و در پی اصلاح آن به یاری روح خدا میکوشیم.

این نمونه ای بود از یک بیانیه دید یا «چشم‌انداز» گروه. شما ممکن است چیزی مشابه این یا کاملا متفاوت تهیه کنید. مهم این است که چند هدف مشخص را ذکر کرده و به عنوان گروه بر آن متمرکز شوید. این کار باعث میشود تا بتوانید سلامت و پیشرفت گروه را ارزیابی کنید.

Check Also

چرا گروههای خانگی قلب فعالیت هر کلیساست؟

هر وقت یک رویکرد تازه را در خدمت کلیسایی آغاز میکنید، باید از خود بپرسید «چرا؟» مثلا چرا باید گروهای خانگی داشت؟ چه چیزی گروههای خانگی را بهترین روش برای کمک به افراد در رشد روحانی می‌کند؟ تجربهٔ کلیساهای موفق دلایلی چند را برای موفقیت گروههای خانگی بر می‌شمارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *