Home » خوش‌آمدید

خوش‌آمدید

امروزه تحقیق و پژوهش به عنوان ابزاری برای کسب شناخت و افزایش رشد فکری و فرهنگی جوامع شناخته می شوند. بهترین راه برای درک دنیای پیرامون، تفکر اندیشمندانه بر پایه دانش و آگاهی است و رسالت هر مرکز پژوهشی، افزایش آگاهی، فارغ از دیدگاه‌های انحصارگرایانه برای ایجاد تحول و روشنگری بر پایه فرهنگ و زبان خویش است.

پایگاه “کانون اندیشه و فرهنگ مسیحی” نیز با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء فکری و آگاهی بخشی به جامعه فارسی زبانان در تلاش است تا برای پاسخگویی به سوالات مهم، به شیوه ای منظم، از طریق روش هایی مانند پژوهش، تهیه مقالات تخصصی و توسعه همکاری با نهادهای آکادمیک و مراکز پژوهشی اقدام نماید. امیدواریم با در نظر داشتن تنوع در تولید محتوا بتوانیم پاسخگوی نیاز طیف ‌های مختلف کاربران گرامی باشیم.

برای اطلاعات بیشتر به معرفی‌نامۀ‌ کانون مراجعه فرمایید.