خانه » سخنرانیها

سخنرانیها

نمونه‌ها (section)

کتابمقدس در مورد بلایای طبیعی چه می‌گوید؟

tks-disasters

آیا کتاب‌مقدس در مورد بلایای طبیعی سخنی برای گفتن دارد یا فقط باید بگوییم «نمی‌دانیم»؟ کلام خدا درباره بلایای طبیعی و رنج ناشی از آن، چه بینش و بصیرتی برای ما دارد؟ مسئولیت ما مسیحیان در ارتباط با چنین وقایعی چیست؟

ادامه مطلب »

مسیحیت در مقام جهان‌بینی

tks-25

در باور بسیاری از مسیحیان، بین زندگی روحانی و عرصه‌های دیگری مثل کار، هنر،‌ ورزش، تجارت، سیاست و آموزش، یک نوع تنش و دوگانگی وجود دارد. اما ریشه چنین تنش و دوگانگی کجاست؟ بود و نبود آن چه تاثیری بر ایمان و شهادت مسیحیان میگذارد؟ این سخنرانی درآمدی است بر معرفی بنیان‌ها جهان‌بینی مسیحی، و نیز تمایز آن با دیگر جهان‌بینی‌ها.

ادامه مطلب »

رابطه مسیحی و سیاست از نظرگاه اندیشمندان انجیلی در نیم‌قرن اخیر

HenrystottSchaeffer

رابطۀ مسیحیان با سیاست و حاکمیت در گسترۀ تاریخ تنوع و پیچیدگی‌های زیادی داشته است. تحولات اخیر در این حوزه چشمگیر بوده و قابل تأمل هستند. این سخنرانی گرایش‌های مطرح شده توسط مسیحیان انجیلی (evangelical) را در این رابطه بررسی می‌کند.

ادامه مطلب »

نظریه تکامل از دیدگاه کتاب‌مقدس و علم ژنتیک

tks-22

پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که آیا وجود انسانها حاصل یک جهش ژنتیکی است؟ آیا ما نیز بخشی از چرخۀ تکامل هستیم؟ نسبت نظریه تکامل با کتاب‌مقدس چیست؟ آیا انسانها از هیچ آفریده شدند؟

ادامه مطلب »

مسیحی و سیاست

tks-20

آیا مسیحیان باید بی‌هیچ قید و شرطی از دولت‌های مطبوعشان حمایت کنند؟ یا اینکه باید در اعتراض به ناعدالتی و سیاست‌های غلط‌ دولت دست به اعتراضات مدنی بزنند؟ آیا در مسیحیت دین از سیاست جداست؟ یک فرد مسیحی تا چه حد باید فردی سیاسی باشد؟ روش عیسی در فضای کاملاً سیاسی دوران خود چگونه بود؟ آیا مسیحی غیرسیاسی هم می‌شود؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ آیا می‌توان از حرکت‌های سیاسی که الزاماً مسیحی نیست نیز پشتیبانی کرد؟

ادامه مطلب »

مسیحی و حقوق بشر

ar-x-zm01

حقوق بشر چیست و چه ربطی به ایمان مسیحی دارد؟ آیا کافی نیست که برای مظلومان دعا کنیم و انتظار نجات آنها را از جانب خدا داشته باشیم؟ مسیحیان چگونه می‌توانند حضوری موثر در دفاع از حقوق انسانها داشت؟ این سخنرانی نگاهی است به مفهوم حقوق بشر و تاریخچۀ آن؛ کنکاشی در ارتباط این مفهوم با باور و اخلاق مسیحی؛ بررسی نگرش مسیحیان به مقولۀ حقوق بشر، و سیری در راهکارهای عملی پیش رو.

ادامه مطلب »

حکمت: پلی بین آسمان و زمین

ar-x-hm01

در ایمان یک مسیحی حکمت چه نقشی را ایفا می‌کند؟ چرا به نظر حکمت بیشتر با زندگی زمینی سروکار دارد تا با مسائل روحانی و آسمانی؟ آیا حکمت قادر است در نزدیکتر شدن انسان به خدا نقش مؤثری ایفا کند؟ مبنای سخن، شیوه‌های مختص حکمت است که نه بر مکاشفه بلکه بر مشاهده و تجربه استوار است.

ادامه مطلب »

صهیونیسم مسیحی

ar-x-ss02

صهیونیسم مسیحی، اصالتاً یک جنبش سیاسی بین مسیحیان پروتستان بشارتی است که کشور امروزی اسرائیل را تحقق نبوتهای کتاب‌مقدسی و در راستای ارادۀ خدا می‌داند. اما تاریخچه پیدایش، مبانی الهیاتی و تبعات سیاسی این جنبش چیستند؟

ادامه مطلب »

مسیحیت و هنر

ar-x-kj01

تمامی تمدن‌ها و جوامع بشری از خود شکلی مشخص و قابل تمییز در زمینه هنرها دارند که به عنوان یکی از شاخصه‌های هویتی آن تمدن، در پرستش و الهیات آن هم تاثیری مستقیم و تنگاتنگ داشته و دارد. این سخنرانی سیری است در تاریخ هنر و تعامل مسیحیت با مظاهر مختلف فرهنگی.

ادامه مطلب »

ماهیت انسان از دیدگاه کتاب‌مقدس

ar-x-sk02

آیا می‌توان «شباهت خدا» را به عنوان موضوعی رابطه‌ای فهمید؟ آیا می‌توان با تجویز آیات کتابمقدس همچون نسخۀ پزشک، مشکلات مردم را حل کرد یا اینکه توجه به ابعاد مختلف شخصیت انسانی هم ضروری است؟ سخنران تئوریهای سکولار در مورد طبیعت انسان را معرفی کرده و در ادامه به دیدگاه کتاب‌مقدس و برخی نتیجه‌گیریهای روانشناختی/عملی می‌پردازد.

ادامه مطلب »