Home » معرفی منابع

معرفی منابع

علم و دین: از تعارض تا گفت و گو

از نظر نویسنده، این کتاب مقدمه ­ای است برمسائل اساسی علم و دین در جهان امروز که برای غیر متخصصان نوشته شده است. هات در کتاب خود برخی مسائل اصلی در زمینه علم و دین را تا حدودی به تفصیل مورد بحث قرار داده و به این منظور در مورد هر یک از مسائل مناظره­ای بین چهار مکتب فکری ترتیب داده است.

Read More »

تثلیث: نگاهی به خدای مسیحیان

تثلیث یکی از دشوارترین و در عین حال، جذابترین اعتقادات مسیحیان است. بدون شناخت تثلیث، شناخت محبت خدا، و در نتیجه، شناخت درست و عمیق ایمان مسیحی امکانپذیر نیست. کتابِ " تثلیث "، تلاشی است در جهت توضیح دقیق و تفهیم این اعتقاد پیچیده و جذاب، برای خوانندۀ علاقمند و اندیشه‌ورز ایرانی. هر چند کتاب در درجۀ اول برای مسیحیان نوشته شده، ولی حقجوی علاقمند و اهل تفکر، در فهم مطالب آن دشواری چندان نخواهد داشت.

Read More »

شواهدِ مسیحیت و رای دادگاه

the_new_evidence_that_demands_a_verdict

کتاب "شواهد مسیحیت و رای دادگاه" به عنوان سند و مدرکی‌ در تائید حقانیت و اعتبار ایمان مسیحی‌، یکی‌ از ارزنده‌ترینِ آثار در زمینهٔ دفاعیات می‌باشد. نویسندهٔ کتاب، جاش مَک‌داوِل، با به‌کارگیریِ دلایل و شواهد محکم، مهماتِ لازم برای دفاع از ایمان مسیحی‌ در برابر انتقادات وارده به آن را برای خواننده فراهم می‌کند

Read More »

در ابتدا خدا

dar_ebteda_khoda

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Read More »

قدرت عظیم دعا

prayer-factor

کتاب قدرت عظیم دعا را مردی نوشته است که آموخته ساعت‌ها در دعا با خدا مصاحبت داشته باشد. با خواندن هر صفحۀ آن خواننده تشویق می‌شود کتاب را کنار گذاشته و بر روی زانوانش روی خداوند را بطلبد...

Read More »

مهار فکر ، شفای زبان

---

دکتر شیروانیان در این کتاب با زیبایی‌، دقت و سادگی‌ چشم‌گیری به توصیف و تحلیل بیماری‌های زبان بر اساس کلام خدا همّت گماشته‌است. این کتاب گنجینه‌ای است از نصایح ژرف و راه‌حل‌های عملی‌ برای غلبه با این بیماری‌های مزمن و خطرناک.

Read More »

نامه‌های اسکروتیپ

-

نامه‌های اسکروتیپ" اثریست ماندگار از سی‌.اس‌‌.لوئیس، که با وجودِ گذر ۶۰ سال از نگارش آن کماکان از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده و خوانندگان بسیاری را به خود جذب می‌کند. این اثر مجموعه‌ای از نامه‌هائیست که شخصیت اصلی‌ کتاب به‌نام "اسکروتیپ" از شیاطینِ بلند‌پایه, برای برادر‌زاده خود وارم‌وود که شیطانی جوان و تازه‌کار است مینویسد و طی‌ِ آنها به او مشورت میدهد که چگونه میتواند انسان‌ها را به سوی نابودیِ ابدی بکشد.

Read More »

عقل و ایمان

achristianappealtoreason

کتاب "عقل و ایمان" که بی‌شک یکی‌ از بهترین آثار چاپ‌شده در زمینهٔ دفاعیات مسیحی‌ می‌باشد، حاویِ هستهٔ مرکزی نگرش برنارد رام به دفاعیات، و عصارهٔ تمامی حکمتی است که او طی‌ِ سالها دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با مسائلِ دفاعیاتی از بزرگانِ این رشته آموخته و خود نیز با اندیشه نیرومند و بصیرت‌های ژرفِ خویش آنها را پرورده و پرداخته‌است.

Read More »

تاملاتی در بابِ زندگی‌ِ مسیحی‌

golden-booklet-of-the-true-christian-life

کتابِ " تأملاتی در بابِ زندگی‌ِ مسیحی‌ " یکی‌ از آثارِ برجستهٔ ژان کالوَن از پیشگامانِ جنبش پروتستان در قرنِ شانزدهم است. این کتاب که به زعمِ بسیاری در دنیای مسیحیتِ پروتستان اثری کلاسیک محسوب میشود را می‌توان در کنارِ آثاری چون اعترافاتِ آگوستین و سرمشق‌گیری از مسیح قرار داد.

Read More »

عهد عتیق سخن می‌گوید

ahdeatighsokhan

کتابِ " عهدِ عتیق سخن میگوید " بررسی‌ِ مجملی است از کل عهد‌عتیق. نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی اوضاع و احوالِ تاریخی‌، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و جغرافیاییِ هر کتاب از عهد‌عتیق می‌پردازد، سپس ضمن تقسیم‌بندیِ آن، تحلیلی از تمامیِ مطالب و موضوعات ارائه میدهد.

Read More »