خانه » رهبران و شبانان » خدمات شبانی

خدمات شبانی

هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

Pst-pst01

اگر امروز به قصد شبان شدن در حال تحصیل الهیات بودم، با توجه به تجربه‌ای که اکنون به عنوان شبان دارم، قبل از اینکه مسئولیت شبانی را بپذیرم حتما این چند توصیه را در زندگی خود عملی می کردم...

ادامه مطلب »