Home » مقاله‌ها » معنویت-عرفان

معنویت-عرفان

اصناف دین ورزی

تفكیك لایه ها و گونه‌های دین‌ورزی از یكدیگر، ضرورت دین‌شناسانه و معرفت‌شناسانه و اصلاح‌گرایانه دارد. در این مقاله نوعی گونه‌شناسی دین‌ورزی به اجمال عرضه می‌شود که در آن این سه گونه دین‌ورزی مصلحت‌اندیش، معرفت‌اندیش، و تجربت‌اندیش بررسی می‌شوند.

Read More »

مفهوم عشق در عهد جدید

ar-ar-m01

عشق‌ و محبت‌ در عهد جدید (مسیحیت) از قداست‌ و معنایی‌ عمیق‌ برخوردار است‌. چنانكه‌ در قاموس‌ كتاب‌ مقدس‌، عشق‌ را صفتی‌ ذاتی‌ می‌داند و از جمله‌ لوازم‌ عشق‌، پاكی‌ و نیت‌ خالص‌ است‌ كه‌ از صفات‌ واجب‌الوجود است‌ و در مسیح‌ ظاهر می‌شود.

Read More »