Home » Tag Archives: جزام خانه

Tag Archives: جزام خانه

“خانه سیاه است”، قبل و بعد از مرگ فروغ فرخزاد

بیش از پنجاه سال از ساخته شدن فیلم مستند «خانه سیاه است» می گذرد، فیلمی که در زمان نمایش اولیه اش در ایران، به درستی فهمیده نشد و مورد بی مهری منتقدان سینمایی آن روزگار قرار گرفت. اما ماندگاری این فیلم در گذر زمان و توجه روز افزون سینماگران، منتقدان، مورخان و پژوهش گران سینمایی به آن، آن نقدهای منفی را تا حد زیادی بی اعتبار کرده است.

Read More »