خانه » آرشیو برای برچسب: میراث فرهنگی

آرشیو برای برچسب: میراث فرهنگی

مسیحیان خاورمیانه، میراث رو به فراموشی

سرزمین‌هایی که روزگاری زادگاه و محل رشد مسیحیت بود، اکنون بخشی از میراث تاریخی خود را به دلیل تغییرات سیاسی و اجتماعی و جمعیتی از دست می‌دهند. میراث کهن و گران‌بهای مسیحیت در بسیاری از نقاط خاورمیانه از یک سو با جنگ و رشد افراط‌گرایی تهدید می‌شود، و از سوی دیگر با کاهش شدید جمعیت مسیحیان و مهاجرت بسیاری از آنان از خاورمیانه در خطر فراموشی قرار دارد.

ادامه مطلب »