Home » Tag Archives: میسیونر

Tag Archives: میسیونر

خانه سیاه است و آدمی چاره‌ساز

روایت فروغ فرخزاد از جذام‌خانۀ بابا داغی تبریز، در فیلم «خانه سیاه است» این فرصت را در اختیار فروغ قرار می‌دهد تا گفتمان تازه‌ای را دربارۀ شرّ و سرنوشت بشر در قالب آیه‌های کتاب‌ مقدس پی‌بگیرد. شاره های فروغ به مفاهیم نور و ظلمت و خانه ای که سیاه است در این قالب مفهوم تر است. اما این فیلم مستند امیدوار است که آدمی می‌تواند چاره‌ساز زشتی‌های زیادی باشد که در دنیاست. نقش پزشکان و پرستاران مسیحی در باباباغی خود دلیلی بر این مدعاست.

Read More »

نقاط عطف تاریخی در مأموریت کلیسا

ویدیوی حاضر اثری ارزشمند از برگزارکنندگان بزرگترین گردهمایی مسیحیان بشارتی در «لوزان» است که به تاریخ میسیون می‌پردازد. امید و نامیدی در تار پود پر فراز و نشیب کلیسا موج می‌زند. هر جا که عده‌ای از مسیحیان با دیدن فجایع، جفاها و جنگ‌ها پایان جهان را انتظار داشتند، خدا نقطه عطف تازه‌ای در گسترش کار نجات‌بخش انجیل ایجاد کرده است.

Read More »