Home » مدیر فنی سایت

مدیر فنی سایت

تعصّب مذهبی و تفکّر انتقادی

به اعتقاد مهدی خلجی «اهل کتاب» مفهومی ایدئولوژیک و «دیگر»ساز است. این مفهوم، تنها به کار مرزکشیدن‌ها و اعمال تبعیض‌ها علیه پیروان ادیان، حتا یهودیت و مسیحیت می‌آید. مفهوم «اهل کتاب»، به جهانی تعلّق دارد که هنوز درکی فلسفی از «دیگری» وجود نداشت و نمی‌دانستیم که حذف دیگری، نپذیرفتن دیگری، نفهمیدن و ندیدن دیگری، نشناختن و ندیدن خود است.

Read More »

مسیحیت و معنای زندگی

نویسنده مسیحی این مقاله کوشیده است تا نشان دهد که زندگی یک انسان مسیحی می‏تواند به پشتوانه آموزه‏ها و باورهای اساسی مسیحی معنادار باشد به‏ نحوی که به بسیاری از تردیدها در این زمینه پاسخ داده است. با این همه، وی به هم‏کیشان خویش گوشزد می‏کند که باید از سَرِ تواضع این حقیقت را پذیرفت که آموزه‏های دیگر ادیان نیز به زندگی بسیاری از انسان‏ها معنا بخشیده‏اند.

Read More »

نورها و سایه‌ها

  در قلمرو ایمان، هم برای کسی که بخواهد ایمان داشته باشد نور کافی وجود دارد و هم برای کسی که نخواهد ایمان داشته باشد، سایه‌های کافی   بلز پاسکال: ریاضی‌دان، فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی که در سال‌های پایان عمر کوتاه‌اش به الهیات روی آورد

Read More »

تثلیث: نگاهی به خدای مسیحیان

تثلیث یکی از دشوارترین و در عین حال، جذابترین اعتقادات مسیحیان است. بدون شناخت تثلیث، شناخت محبت خدا، و در نتیجه، شناخت درست و عمیق ایمان مسیحی امکانپذیر نیست. کتابِ " تثلیث "، تلاشی است در جهت توضیح دقیق و تفهیم این اعتقاد پیچیده و جذاب، برای خوانندۀ علاقمند و اندیشه‌ورز ایرانی. هر چند کتاب در درجۀ اول برای مسیحیان نوشته شده، ولی حقجوی علاقمند و اهل تفکر، در فهم مطالب آن دشواری چندان نخواهد داشت.

Read More »

شواهدِ مسیحیت و رای دادگاه

the_new_evidence_that_demands_a_verdict

کتاب "شواهد مسیحیت و رای دادگاه" به عنوان سند و مدرکی‌ در تائید حقانیت و اعتبار ایمان مسیحی‌، یکی‌ از ارزنده‌ترینِ آثار در زمینهٔ دفاعیات می‌باشد. نویسندهٔ کتاب، جاش مَک‌داوِل، با به‌کارگیریِ دلایل و شواهد محکم، مهماتِ لازم برای دفاع از ایمان مسیحی‌ در برابر انتقادات وارده به آن را برای خواننده فراهم می‌کند

Read More »

مسیحیت در مقام جهان‌بینی

در باور بسیاری از مسیحیان، بین زندگی روحانی و عرصه‌های دیگری مثل کار، هنر،‌ ورزش، تجارت، سیاست و آموزش، یک نوع تنش و دوگانگی وجود دارد. اما ریشه چنین تنش و دوگانگی کجاست؟ بود و نبود آن چه تاثیری بر ایمان و شهادت مسیحیان میگذارد؟ این سخنرانی درآمدی است بر معرفی بنیان‌ها جهان‌بینی مسیحی، و نیز تمایز آن با دیگر جهان‌بینی‌ها.

Read More »