Home » معرفی منابع (page 5)

معرفی منابع

عارفان مسیحی

arefanemasihi

arefanemasihi عنوان:

عارفان مسیحی (The christian tradition of Mystics)

نویسنده: استیون فانینگ / مترجم: فردالدین رادمهر
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۴
ناشر: نیلوفر
شرح مختصر: «عارفان مسیحی» از معدود كتاب‌های موجود در زبان فارسی است كه درباره عرفان مسیحی به بحث و بررسی می‌پردازد. این كتاب ترجمه‌ای است از (the christian tradition of Mystics) اثر استیون فانینگ كه در سال 2001 از سوی انتشارات راتلج (Routledge) منتشر شده است....

 

Read More »

مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند

systematictheology_pnb2

systematictheology_pnb2 عنوان:

مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند
(Introduction to Systematic Theology-Wolfhart Pannenberg)

نویسنده: ولفهارت پانن برگ / مترجم: اعلی تورانی‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۳ (۹۰ صفحه)
ناشر: دانشگاه الزهرا
شرح مختصر: كتاب دارای چهاربخش مستقل می باشد كه عبارتند از:
۱. نیاز به الهیات نظام مند
۲. مشكلات مسیحی در باب تعالیم خداشناسی
۳. نظریه خلقت در دوره جدید
۴. مسیح شناسی در یك چهارچوب نظامند ...

 

Read More »

دین و هنر

dinohonar

dinohonar عنوان:

دین و هنر (Religion and The Art-Shannon Ledbetter)

نویسنده: شنن لدبتر / مترجم: افسانه نجاریان‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۳ (۹۱ صفحه)
ناشر: رسش
شرح مختصر: هنرها بخشی از فرهنگ ما هستند و در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ دارند. در این كتاب، هدف جست‌وجوی تأثیرات دین بر هنرهاست و به كمك همین بحث، جدال دین با فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است ...

 

Read More »

دین، مراسم مذهبی و فرهنگ

marasevafarhang

marasevafarhang عنوان:

دین، مراسم مذهبی و فرهنگ‌
(Religion, Rites, and Culture / Sean McLaughlin)

نویسنده: شون مک‌لولین / مترجم‌: افسانه نجاریان‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۳
ناشر: رسش
شرح مختصر: مراسم دینی و مذهبی جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی دین هستند و به اندیشه‌های متعالی عینیت می‌بخشند. این مراسم، اصول عقاید نسبتاً مهم را از طریق حركات منظم بدنی و اغلب با استفاده از مكان‌ها و اشیای خاص نمایش می‌دهند ‌...

 

Read More »

انجیل هزارۀ نو

enjil_hezaryeno

enjil_hezaryeno عنوان:

انجیل عیسی مسیح - ترجمۀ هزاره نو
(New Testament- New Millennium)

تاریخ ترجمه: ۲۰۰۳ میلادی‌‌
خرید:
انتشارات ایلام


شرح مختصر: تحولات گسترده‌ای از چند دهه پیش فرهنگ ایران و به طور خاص زبان گفتاری و نوشتاری فارسی را دستخوش دگرگونیهای بسیار کرده است. به تبع این دگرگونیها، کمبود ترجمه‌ای دقیق و در عین حال شیوا، به زبان فارسی امروزی و در خور کلام خداوند احساس می‌شد؛ ترجمه‌ای که بتواند پاسخگوی ضرورتهای مطالعه و بررسی دقیق فردی و نیز قرائت، تعلیم و موعظه در جلسات رسمی کلیسایی باشد...

 

Read More »

زندگی هدفمند

purposedrivenlife

purposedrivenlife عنوان:

زندگی هدفمند: هدف از زندگی چیست؟ (Purpose Driven Life)

نویسنده: ریک وارن / ترجمه: منصور خواجه‌پور‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۲۰۰۵
ناشر: Purpose Driven
شرح مختصر: "هیچ کتابی مانند زندگی هدفمند تاکنون نوشته نشده که بتوان در آن تمام اصول عملی زندگی سالم مسیحی را یافت. این کتابی است که شخص ایماندار مسیحی و غیر مسیحی می‌تواند بخواند، لذت ببرد و درکش کند، چرا که در آن مسیحیت به زبانی ساده، عملی و امروزی ارائه شده است." -کشیش سارو خاچیکی...

 

Read More »

تئاتر و دین‌

teaatrvadin-gm

teaatrvadin-gm عنوان:

تئاتر و دین‌ (Theatre et religion / Gabriel Marcel)

نویسنده: گابریل مارسل / مترجم‌: جلال‌ ستاری‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۲
ناشر: انتشارات نمایش
شرح مختصر: این کتاب کم حجم اثر دیگری است از گابریل‌ مارسل‌ در مورد تئاتر و دین‌‌. فیلسوف‌ اگزیستانسیالیست‌ و مسیحی‌ در این‌ كتاب‌ در مقام‌ یك‌ منتقد هنری‌ ظاهر می‌شود و مفهوم‌ درام‌ مسیحی‌ و ارتباطش‌ با تئاتر كنونی‌، موضوع‌ دراماتیك‌ بودن‌ دین‌ مسیحیت‌ را طرح‌ می‌كند و می‌نویسد: "اگر وجود درام‌ مسیحی، امكان‌ پذیر است‌، از این‌ روست‌ كه‌ ذات‌ دیانت‌ مسیحی، درام‌ و آن‌ درام‌، شهادت‌ خدای‌ مجسم بین انسان‌هاست‌...

 

Read More »

دین و روانشناسی

rpsychology

rpsychology عنوان:

دین و روان‌شناسی (Religion and Psychology-Carl Williams)

نویسنده: کارل ویلیامز / مترجم: افسانه نجاریان‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۲ (۹۱ صفحه)
ناشر: رسش
شرح مختصر: كتاب حاضر  از ۷ بخش تشکیل شده و به موارد زیر می‌پردازد:
رویكرد روان‌شناختی به دین، پیدایی روان‌شناسی دین، رویكردهای روان‌كاوانه، عینی‌گرا،  فرامرزی به روان‌شناسی دین ...

 

Read More »

دین و جامعه شناسی

religonsociology

religonsociology عنوان:

دین و جامعه‌شناسی
(Religion and Sociology-Julie Scott and Irene Hall)

نویسنده: جولی اسكات، آیرین هال / ترجمه: افسانه نجاریان‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۲
ناشر: رسش
شرح مختصر: جامعه‌شناسان تمام محدوده‌های اجتماعی و هر آنچه را كه بر زندگی انسان تأثیر می‌گذارد، بررسی می‌كنند. از اینرو جامعه‌شناسی دین هیچ‌گاه به اندازه  ابتدای قرن ۲۱  پویا و مهم نبوده است. دنیوی كردن دین ممكن است بعضی از مذاهب اصلی را به حاشیه رانده باشد، اما در تغییر عقاید به سمت دین و تجلیات مذهبی هم كمك كرده است‌...

 

Read More »

مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی

eslahatedini

eslahatedini عنوان:

مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
(Reformation Thought: An Introduction)

نویسنده: الیستر مک گراث / مترجم: بهروز حدادی
تاریخ چاپ: چاپ اول-  ۱۳۸۲ 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
شرح مختصر: بررسی اهمیت نهضت اصلاح دینی با تکیه بر تأثیرگذاری بر حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و دینی و... ارائه چکیده از تاریخ مسیحیت با تکیه بر جامعه کلیسا در قرون اولیه و نهایتاً قرن وسطی ... ادله بروز ضعف کلیسای کاتولیک در قرن ۱۳ پس از یک دوره اقتدار اجتماعی و دینی و اقتصادی و سیاسی؛ ...

 

Read More »