Home » تصویری (page 2)

تصویری

دکتر مهرداد فاتحی: تثلیث

مجموعه دروسی با عنوان «تثلیث» از کشیش دکتر مهرداد فاتحی. این مجموعه شش قسمتی خلاصه‌ای است از تعالیمی که دکتر فاتحی در کتاب خود با عنوان «تثلیث:‌ نگاهی به خدای مسیحیان» به نگارش درآورده است.

Read More »