Home » Tag Archives: جامعه شناسی

Tag Archives: جامعه شناسی

تحولات رفتار جنسی در ایران امروز

جامعه ایران در دو دهه اخیر شاهد تحولی زیرپوستی و تدریجی اما بنیادین در حوزه روابط صمیمی و جنسی بوده‌است تا آن حد که گروهی این تحول را تا حد یک انقلاب نیز ارتقا داده‌اند. آیا این تحول در رفتار و هنجارهای جنسی، چنان که مسئولان حکومتی می‌گویند محصولی وارداتی از غرب است یا دلایل دیگری دارد؟ زمینه‌ها و پیامدهای این تحول رفتاری چیستند؟

Read More »

دین و جامعه شناسی

religonsociology

religonsociology عنوان:

دین و جامعه‌شناسی
(Religion and Sociology-Julie Scott and Irene Hall)

نویسنده: جولی اسكات، آیرین هال / ترجمه: افسانه نجاریان‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۲
ناشر: رسش
شرح مختصر: جامعه‌شناسان تمام محدوده‌های اجتماعی و هر آنچه را كه بر زندگی انسان تأثیر می‌گذارد، بررسی می‌كنند. از اینرو جامعه‌شناسی دین هیچ‌گاه به اندازه  ابتدای قرن ۲۱  پویا و مهم نبوده است. دنیوی كردن دین ممكن است بعضی از مذاهب اصلی را به حاشیه رانده باشد، اما در تغییر عقاید به سمت دین و تجلیات مذهبی هم كمك كرده است‌...

 

Read More »

زندگی هدفمند

purposedrivenlife

purposedrivenlife عنوان:

زندگی هدفمند: هدف از زندگی چیست؟ (Purpose Driven Life)

نویسنده: ریک وارن / ترجمه: منصور خواجه‌پور‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۲۰۰۵
ناشر: Purpose Driven
شرح مختصر: "هیچ کتابی مانند زندگی هدفمند تاکنون نوشته نشده که بتوان در آن تمام اصول عملی زندگی سالم مسیحی را یافت. این کتابی است که شخص ایماندار مسیحی و غیر مسیحی می‌تواند بخواند، لذت ببرد و درکش کند، چرا که در آن مسیحیت به زبانی ساده، عملی و امروزی ارائه شده است." -کشیش سارو خاچیکی...

 

Read More »