Home » Tag Archives: عقلانیت

Tag Archives: عقلانیت

فرار از عقل

escape-from-reason

در این اثر کلاسیکِ مدرن، دکتر فرانسیس شِیفر قدم در قالب‌های فکری معاصر گذاشته و صحبت از چگونگی شکل‌گیریِ اجتماع امروز بر اساسِ تفکرات انسانی‌ می‌کند؛ تفکراتی که برگرفته از فلسفه، علم، هنر و فرهنگی‌ است که مردم بیشتر با آن اُخت گرفته‌اند. سپس او به زیبایی با بیان نگرشِ مسیحیت نسبت به بشریت تمامی این تفکرات را به چالش می‌گیرد.

Read More »

ذهنیت مسیحی

ar-ar-s01

ذهنیت مسیحی چیست؟ رابطه بین عقل و ایمان چیست؟ چرا عقلانیت در ایمان مسیحی مهم است؟ یک نوع مسیحیت نابالغ وجود دارد که معتقد است هر چه از ذهن کمتر استفاده شود؛ احتمال جلال دادن خدا و پیروی از او بیشتر می‌شود. اما کتابمقدس هیچگاه نمی‌گوید که از عقلت استفاده نکن بلکه آمده است: "به عقل خودت تکیه نکن"...

Read More »

در پی ایمان

darpeyeiman

کتاب در پی ایمان گرچه در مجموع با نگاهی به فضای پست‌مدرنیسم به نگارش درآمده، اما برای طیف وسیعی از خوانندگان بسیار مفید است. این کتاب را هم حق‌جویان می‌توانند بخوانند، هم مسیحیانی که با مسئلۀ شک روبرو هستند. نیز این کتاب برای کسانی سودمند خواهد بود که علی‌الاصول و بر مبنای به اصطلاح "استدلالات عقلانی و منطقی"، معتقدند که مؤمنین قادر به ارائۀ دلیل و برهانی برای ایمان خود نیستند.

Read More »