Home » Tag Archives: مجموعه تاریخ جهان: اصلاحات

Tag Archives: مجموعه تاریخ جهان: اصلاحات

مجموعه تاریخ جهان: اصلاحات

reformation

reformation عنوان:

اصلاحات (از مجموعه تاریخ جهان)
(The Reformatoion)

نویسنده: سارا فلاورز / ترجمه رضا یاسایی‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول-  ۱۳۸۱
ناشر: انتشارات ققنوس
شرح مختصر: اصلاحات به دورۀ انشعابی در جامعه مسیحی اطلاق می‌شود که در آن اصلاح‌طلبانِ پروتستان خواهان اصلاح سازمان موجود كلیسای کاتولیک بودند و در نهایت راه‌های جداگانه‌ای را در پیش گرفتند. كتاب حاضر در ۸ فصل به بررسی این رویداد تاریخی می‌پردازد...

 

Read More »