Home » Tag Archives: Book

Tag Archives: Book

مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی

eslahatedini

eslahatedini عنوان:

مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
(Reformation Thought: An Introduction)

نویسنده: الیستر مک گراث / مترجم: بهروز حدادی
تاریخ چاپ: چاپ اول-  ۱۳۸۲ 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
شرح مختصر: بررسی اهمیت نهضت اصلاح دینی با تکیه بر تأثیرگذاری بر حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و دینی و... ارائه چکیده از تاریخ مسیحیت با تکیه بر جامعه کلیسا در قرون اولیه و نهایتاً قرن وسطی ... ادله بروز ضعف کلیسای کاتولیک در قرن ۱۳ پس از یک دوره اقتدار اجتماعی و دینی و اقتصادی و سیاسی؛ ...

 

Read More »

فرهنگ و دین

farhangodin

farhangodin عنوان:

فرهنگ و دین

نویسنده: برگزیده مقالات دائره‌المعارف دین / هیئت مترجمان، زیر نظر بهاء الدین خرمشاهی‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۷۴
ناشر: طرح نو
شرح مختصر: کتاب حاضر به بررسی این رابطه و تأثیر و تأثر می‌پردازد و متشكل از ۲۲ مقاله است كه همه از دایره‌المعارف دین، ویراسته میرچا الیاده برگرفته شده است. این اثر شامل برخی از جدی‌ترین تحلیل‌ها و نقد و بررسی‌های رایج در حوزه دین‌پژوهی و فرهنگ‌پژوهی امروز می‌باشد...

 

Read More »