Home » Tag Archives: Protestantism

Tag Archives: Protestantism

روح‌ آیین‌ پروتستان

roheaeeneprotestant

roheaeeneprotestant عنوان:

روح‌ آیین‌ پروتستان   (The Spirit of Protestantism)

نویسنده: رابرت‌ مك‌ آفی‌ براون‌/ مترجم‌: فریبرز مجیدی‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۰
ناشر: نگاه‌ معاصر
شرح مختصر: نویسنده‌ كتاب‌ درباره‌ علل‌ نگارش‌ چنین‌ كتابی‌ موارد متعددی‌ را برمی‌شمرد كه‌ یكی‌ از آنها فقدان‌ یك‌ همتای‌ پروتستانی‌ در برابر كتاب‌ روح‌ آیین‌ كاتولیك‌ نوشته‌ كارل‌ ادم‌ است‌. وی‌ معتقد است‌ هیچ‌ كتابی‌ نبوده‌ بكوشد ایمان‌ پروتستانی‌ را بی‌هیچ‌ شرم‌ و پروایی‌ به‌ نحوی‌ از درون‌ شرح‌ دهد و بتواند با كسانی‌ كه‌ در بیرون‌ ایستاده‌اند نیز ارتباط‌ برقرار كند.

 

Read More »