Home » شعر » در راه

در راه

onthewayکتاب در راه، مجموعه شعری است از شادروان اسقف دهقانی تفتی

این کتاب آخرین سروده های اسقف دهقانی تفتی است که پس از مرگ او، توسط همسرش مارگارت ایزابل دهقانی تفتی در انتشارات سهراب به چاپ رسیده است.

مارگارت در مقدمه کتاب داستان چگونگی جمع آوری این مجموعه را شرح می دهد و به گفته او :
  • « تا دو روز پیش از درگذشتش ، حسن صفحه های این اشعار را در دست داشت و در فکر تکمیل و چاپ کتاب آخرش بود»
او همچنین می افزاید:
  • « این راه در حقیقت سفر زندگیمان می باشد که در طی آن، خود را برای مرگ و گذشتن به سوی زندگی ابدی و ملاقات با خداوند آماده می کنیم.»
در راه، مجموعه شعری است متنوع و آگاهی دهنده، به سادگی و روانی طبع یک جوینده راه حق، بعضی اشعار پندآمیز و بعضی گویای داستانی که مبین راهی غریب است، راهی که :
  • « سیرت عیسی و جانبازی او
  • گر توانی رفت از آن رهگذر
  • دست در دست او، همپای او
  • می توانی رفت در نزد پدر! »
خواندن این کتاب، به تمامی علاقمندان اشعار شادروان اسقف دهقانی تفتی و دوستداران راه حقیقت، توصیه می شود.
رویا نو –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *