Home » معرفی منابع » راه صلیب

راه صلیب


calvaryroad عنوان:

راه صلیب
(The Calvary Road)

نویسنده: روی هسیون /  ‌‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول – ۱۹۶۵، چاپ دوم ۱۹۹۸ (۷۴ صفحه)
ناشر: ایلام
شرح مختصر: پیام کتاب “راه صلیب” بیداری روحانی است. نویسندۀ کتاب در سال ۱۹۴۷ عده‌ای از رهبران مسیحی را دعوت می‌کند که در کنفرانس رستاخیز مسیح شرکت کنند. موضوع صحبت بیداری روحانی بوده است. در حین صحبت نویسنده به این نتیجه می‌رسد که خودش چقدر خالی است و بیشتر از هر کسی به بیداری روحانی احتیاج دارد. روی هسیون در مقدمۀ کتاب می‌گوید:
“پیام‌ها و سخنان افراد در جلسه به‌قدری ساده بود که مرا به فروتنی کشانید و چیزی که بیشتر در من تأثیر می‌کرد این بود که به‌طرز ساده‌‌ای می‌توان روحاً بیدار و پر از روح‌القدس گردید.”

بدین طریق او در این کنفرانس متوجه نیازش به پری روح‌القدس گردید و توانست با فروتنی نزد صلیب مسیح بیاید و با اعتراف به گناهان شخصی و خصوصی زندگی مسیحی خود را دوباره از نو شروع کند. نویسنده این دگرگونی بنیادی را اینگونه توصیف می‌کند:

“من مثل سردار آشوری یعنی نعمان بودم که در کتاب‌مقدس نوشته شده وقتی اطاعت کرد، از مرض جذام شفا یافت و گوشت او مثل گوشت کودکی تازه شد. از آن روز به بعد در زندگانی‌ام فصل تازه‌ای آغاز شد. ولی لازم بود که پیوسته “خود” را هیچ حساب کنم تا عیسی همه چیز من باشد و پیوسته نزد او بیایم تا با خون گران‌بهای خود مرا پاک سازد.”

نویسنده از آن زمان به کمک همسرش نشریه کوچکی را منتشر کرد که “دعوت به مبارزه” نام داشت و به‌طور ساده پیام بیداری روحانی را تشریح می‌نمود. این نشریه هر روز با استقبال بیشتری از خوانندگان مواجه می‌شد و آنان هر روز نامه‌های زیادی از تمام نقاط جهان دریافت می‌کردند که حکایت از این می‌کرد که این نوشته‌ها باعث بیداری‌های روحانی در میان ایمانداران شده است. این نشریات به زبان‌های فرانسه و آلمانی نیز ترجمه شد.

در این کتاب که نام “راه صلیب” را بر خود دارد، قسمتی از همان پیغام‌ها جمع‌آوری شده است. نویسنده ادعا ندارد که همۀ فصل‌ها به هم پیوسته هستند زیرا هر فصلی خود موضوعی کامل است و مطالب فصل‌های دیگر را تکمیل می‌کند.

نویسنده، فصل اول کتاب خود را با موضوع مهم و اساسی برای هر بیداری روحانی شروع می‌کند که “فروتنی و خرد شدن” است. آموختن هر چیزی از این‌جا آغاز می‌گردد که شخص بتواند بگوید نه “من” بلکه “مسیح”. و با این خرد شدن خود را برای لبریز شدن آماده کند. این لبریز شدن نیز فقط در نزد صلیب مسیح اتفاق می‌افتد. در ادامۀ کتاب به بخش‌های مهمی چون ایجاد مشارکت و دوستی و همچنین شاهراه قدوسیت و پاکی می‌رسیم که به‌نظر نویسنده با استناد به کلام خدا، راه تنگ و رو به بالاست و همه نمی‌توانند وارد این راه شوند. موضوع درِ تنگ عنوان دیگری است که در فصل‌های میانی این کتاب بحث شده است.

نویسنده در ادامه به بیداری روحانی در خانواده نیز اشاره می‌کند. او معتقد است و به تجربه دریافته که خانه‌های ما اولین جایی است که به بیداری روحانی احتیاج دارد. باید مشکلات و موانع را شناخت و آنها را با قدرت مسیح از میان برداشت. “چوب ریز و تیر در چشم”، “آیا حاضرید خدمتکار شوید؟” “قدرت خون بره” و “آیا خود را بی‌گناه می‌دانیم” عنوان فصل‌های بعدی این کتاب می‌باشند.

نویسنده در مقدمۀ کتاب تقاضایی از خوانندگان خود دارد: “اگر خواننده مایل است خدا او را به‌وسیلۀ خواندن این کتاب برکت دهد بایستی با قلبی تشنه این کتاب را بخواند. باید از وضع کلی کلیسا و مخصوصاً از وضع خود ناراضی باشد. او باید مایل باشد و اجازه دهد که خدا کار را اول در او شروع کند و بعد در دیگران. به‌علاوه باید اطمینان داشته باشد که خدا می‌تواند احتیاجات پاک و صحیح او را برآورده سازد. اگر خواننده جزو رهبران مسیحی باشد باید به این موضوع خیلی بیشتر توجه کند.”
من خود نیز با خواندن این کتاب برکت زیادی گرفته‌ام و با مسافرت به نقاط دیگر جهان و شرکت در کلیساها و مشارکت‌های ایرانی به این نتیجه رسیدم که حقیقتاً این کتاب تأثیرات بنیادینی در میان جماعت‌های مختلف داشته است. خوشحالیم که این کتاب به فارسی توسط شهید میکائیلیان ترجمه شد تا بتواند با قلب ایمانداران فارسی‌زبان در نقاط مختلف جهان صحبت کند و آنان را به اهمیت بیداری روحانی واقف و آگاه سازد.

لینک خرید کتاب

نویسنده: حسام مرتضوی
منبع:مجله کلمه، شماره ۴۰

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *