Home » معرفی منابع » چگونه کتاب‌مقدس را درست درک کنیم؟

چگونه کتاب‌مقدس را درست درک کنیم؟


htrbfwiw_fee عنوان:

چگونه کتاب‌مقدس را درست درک کنیم؟
(How to Read the Bible For All Its Worth)

نویسنده: گوردون فی و داگلاس استیوارت / ‌‌مترجم: آرمان رشدی ‌‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول – ??? (۲۹۵ صفحه)
ناشر: ایلام
شرح مختصر: آیا برای درک بهتر کتاب‌مقدس نیاز به فراگیری علم تفسیر هست؟ ضرورت یادگیری علم تفسیر چیست؟ آیا روح خدا تمامی حقایق الهی را بر ما آشکار نمی‌سازد؟ آیا ابزارهای علم تفسیر خود در برابر عملکرد روح خدا نمی‌ایستند؟ چرا باید مطالعۀ کلام خدا، فراتر از خلوت رازگاهانمان رود؟ سؤالات فوق نمونه‌ای از مسائلی است که هر مؤمن مسیحی با آن روبروست و بدون پاسخ به آنها نمی‌تواند حرکتی پویا به‌سوی رشد و بلوغ مسیحی داشته باشد. نویسندگان کتاب “چگونه کتاب‌مقدس را درست درک کنیم” معتقدند که عملکرد مکاشفه کنندۀ روح خدا به هیچ وجه در تضاد با تلاش محققانۀ مؤمن مسیحی برای درک معنای کتاب‌مقدس قرار نمی‌گیرد. در واقع خود نویسندگان کلام خدا که تحت الهام روح خدا بودند به اهمیت به‌سزای تحقیق پی برده بودند (لوقا ۱:‏۱-۳).

بله، عدم آگاهی از لزوم و مفهوم علم تفسیر سبب می‌شود که درک ما از معنای کلام خدا محدود گردد، زیرا که علم تفسیر پنجره‌های جدیدی را به‌روی درک معنای کتاب‌مقدس برای ما می‌گشاید. از سوی دیگر مسیحیت ایرانی‌زبان با توجه به جوان بودن آن در خطر آلوده شدن به تعالیم غلطی است که می‌تواند حیات آن را به مخاطره اندازد. سؤالی که با آن روبروییم آن است که چگونه می‌توان تعلیم صحیح را از تعلیم غلط تشخیص داد؟ پر واضح است که خاستگاه هر تعلیمی، نظام تفسیری است که به آن تعلیم ماهیت می‌بخشد.

به جرأت می‌توان گفت که این کتاب یکی از مهم‌ترین کتب تعلیمی برای همۀ مسیحیان فارسی‌زبان است. این کتاب که به زبانی شیوا ترجمه شده است به بحث پیرامون اهمیت و ضرورت تفسیر صحیح کتاب‌مقدس می‌پردازد. باید اذعان داشت که مسائل تعلیمی همواره بیشترین ضربه را به پیکرۀ مسیحیت زده است و این کتاب به حق پادزهر بسیار نیرومندی را در مقابل این تعالیم غلط ارائه می‌کند.

نویسندگان در ابتدا با ذکر نمونه‌های تفاسیر غلط و تعابیر خطرناک ناشی از آن، اهمیت تفسیر صحیح را برای ما خاطرنشان می‌سازند. سپس با سادگی هر چه تمام‌تر به تعریف علم تفسیر می‌پردازند، تفسیر یعنی کشف معنای اولیۀ متن که بدون آن نمی‌توان معنای قابل اتکایی از کتاب‌مقدس برای شرایط کنونی استخراج کنیم. در واقع این کتاب به ما یاد می‌دهد که چگونه می‌توانیم به این معنای اولیه دست یابیم تا تعبیر صحیحی برای کاربرد آن برای امروز داشته باشیم. نگارندگان همچنین ابزار مناسب برای تفسیر صحیح را در اختیار خوانندگان می‌گذارند. ابزار مناسب برای تفسیر صحیح، آگاهی از سبک‌های ادبی مختلف موجود در کتاب‌مقدس است. نویسندگان با دقت و وسواسی قابل تحسین به بررسی یک به یک این سبک‌های ادبی پرداخته، روش تفسیر متفاوت آنها را با زبان ساده تشریح می‌کنند. چگونه باید کتب تاریخی، نوشته‌های شریعت، کتب شعری، کتب انبیا، اناجیل، رسالات، مکاشفه و سایر نوشته‌ها را خواند و تفسیر کرد؟

ویژگی بارز دیگر این کتاب آن است که مخاطبان آن را عموم مسیحیان تشکیل می‌دهد. مباحث غنی این کتاب را می‌توان چه به‌صورت انفرادی و چه در کلیسا و یا گروه‌های خانگی مورد بررسی قرار داد.

این کتاب همچون جواهر بی‌‌مانندی است که پس از خواندنش همواره می‌خواهیم آن را با خود داشته باشیم. مطالعۀ این کتاب را به تمامی مسیحیانی که می‌خواهند درک صحیح‌تری از کلام مقدس خدا داشته باشند و به‌خصوص مشتاقند تا در خدمت تعلیم باشند قویاً توصیه می‌کنیم. این کتاب می‌تواند آغازگر حرکتی بنیادین در جهت اصلاح و غنی‌سازی تعالیم مسیحی باشد.

لینک خرید این کتاب

نویسنده: افشین لطیف‌زاده،
منبع:
مجله کلمه، شماره ۳۷

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *