Home » معرفی منابع » کتاب‌هایی از عهد عتیق- کتاب‌های قانون ثانی

کتاب‌هایی از عهد عتیق- کتاب‌های قانون ثانی


ketabhee-az-ahde-atig عنوان:

کتاب‌هایی از عهدعتیق- کتاب‌های قانون ثانی (The Jerusalem Bible )

مترجم: پیروز سیار
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۰
ناشر: نشر نی
شرح مختصر: کتاب مقدس زمانی دراز به عنوان یگانه منبع بزرگ ادبی فرهنگ کهن خاور نزدیک شناخته می‌شد و امروزه نیز، به‌رغم گذر زمان و کشف آثار ادبی بسیار در دنیای مشرق‌زمین، این کتاب همچنان به عنوان یکی از بزرگترین مآخذ حوزه فرهنگی یاد شده به شمار می‌آید.

کتاب مقدس همواره مورد توجه عالمان، ادیبان و مورخان بوده است، خصوصاً در جهان غرب که فرهنگ آن به انحای مختلف از این کتاب تأثیر پذیرفته است. یهودیان و مسیحیان کتاب مقدس را مرجع دینی خود می‌شمارند، پس این کتاب همچنان زنده و بالنده است و به حیات خود ادامه می‌دهد و منبع تغذیه روحی و معنوی بخش عظیمی از بشریت مسکون در کره ارض است. از این لحاظ، باید آن را جزئی از میراث عظیم فرهنگی بشر دانست.

کتاب مقدس به صورت امروزین خود مشتمل بر کتاب‌ها یا فصولی است که به دو رده کلی تقسیم می‌شوند: نخست کتاب‌های قانونی اول که تشکیل‌دهنده تمامی کتاب‌های مقدس رایجند و سپس کتاب‌های قانونی ثانی که تنها کاتولیک‌ها آن را معتبر می‌شمارند، اما یهودیان، و به پیروی از ایشان پروتستان‌ها، آن‌ها را مجعول می‌دانند. کتاب‌های قانونی ثانی مشتمل بر هفت کتاب: طوبیا، یهودیت، اول و دوم مکابیان، حکمت سلیمان، یشوع‌بن سیرا، باروک، و بخش‌هایی از کتاب‌های استر و دانیال است. کتاب‌های قانون ثانی که در هیچ‌یک از ترجمه‌های فارسی دو قرن اخیر کتاب مقدس برگردانده نشده‌اند و ترجمه کهنی نیز از آن‌ها در دست نیست، اینک به روش نوین همراه با پانوشت‌های تفصیلی و ارجاعات حاشیه صفحات، در اختیار پژوهندگان و علاقه‌مندان متون دینی قرار می‌گیرند.

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *