Home » معرفی منابع » عیسایی که نمی‏شناختم

عیسایی که نمی‏شناختم

jesusineverknew عنوان:

عیسایی که نمی‌شناختم
(The Jesus I Never Knew)

نویسنده: فیلیپ یانسی / مترجم: میشل آقامالیان ‌‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول – ??? (۳۴۰ صفحه)
ناشر: ایلام
شرح مختصر: در طول تاریخ بشریت می‏توان بی‏اغراق گفت که بیشترین کتاب در مورد شخصیتهای مهم تاریخ، باید درمورد عیسی مسیح نوشته شده باشد. در طی ۲۰۰۰ و اندی که از تولد، مرگ و قیام مسیح گذشته، نویسندگان زیادی در مورد این خدای انسان شده نوشته‏اند و بی‏تردید خواهند نوشت.

اما فلیپ یانسی در کتاب عیسایی که نمی‏شناختم خود را این چنین توصیف می‏کند:”به مردی می‏مانم که در حال زدودن گرد و غباری است که بر چهرۀ واقعی عیسی نشسته و آن را تار کرده است”. او سعی می‏کند که عیسی را از زاویه‏ای جدید ببیند، زاویه‏ای که شاید همانی بود که از ابتدا وجود داشت ولی در طول زمان “گرد و غبار” انسانی بر روی آن نشسته است.

نویسنده در مقدمه‏ای که مخصوص خوانندگان ایرانی کتاب عیسایی که نمی‏شناختم، نوشته‏است ایرانیان مسیحی را چنین توصیف می‏کند: من بر این باورم که مسیحیان ایرانی می‏توانند از دیدگاهی بی‏نظیر به زندگی عیسی نظر افکنند. شما نیز همانند روستائیان لبنان از فرهنگی که عیسی در بستر آن بار آمد، درکی غریزی و بی‏واسطه دارید.

لینک خرید کتاب

نویسنده: محمد اقتداریان

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *