Home » معرفی منابع » عهد عتیق سخن می‌گوید

عهد عتیق سخن می‌گوید

ahdeatighsokhanکشفیات روز‌افزون باستان‌شناسی‌ و مطالعاتی که در زمینهٔ زبان‌های باستانی و زبان‌شناسی‌ِ تطبیقی به عمل آمده، تحول و دگرگونی مهمی‌ را در شناخت و درک عهد‌عتیق پدید آورده است. از طرفی‌، این کشفیات و تحقیقات علمی‌ موجب پیدایی نظریه‌های مختلفی‌ در خصوص روشِ تحلیل وقایع خارق‌العاده عهد‌عتیق، زمان نگارش، هویت نویسندگان و ترکیب و سبک ادبی‌ کتاب‌های آن گردیده‌است.

این نظریه‌ها گاه چنان پیچیده و چنان با فرضیه‌های نامطمئن استوار میشود که پیام اصلی‌ کتاب که همانا هدایت انسان به سوی مسیحای موعود و رستگاری ابدی است، در پس پرده‌ای ضخیم از بحث‌های بی‌ثمر، مخفی‌ میماند. با این حال نباید نا‌گفته گذاشت که مباحث مربوط به نقد نسخ و نقد تاریخی‌ و ادبی‌ اگر به‌صورت صحیح و همراه با ارائه آگاهی‌های لازم صورت گیرد، میتواند بسیار سودمند واقع‌شود، که این امر نیز مستلزم مطالعه بسیار و طرح مباحث مقدماتی است که در حوصلهٔ کتاب‌هایی‌ نظیر این کتاب نمی‌باشد.

کتاب حاضر بدون آنکه وارد چنین مباحثی شود، میکوشد وقایع و مطالب کتاب‌های عهد‌عتیق را در چارچوب واقعی‌ و تاریخیِ آن خلاصه‌وار بیان و بررسی نماید. برای رسیدن به این مقصود، نویسندهٔ کتاب از جدید‌ترین کشفیات باستان‌شناسی‌ و تاریخی بهره‌گرفته است. به همین دلیل، با مطالعهٔ این کتاب میتوان وقایع و مطالب عهد‌عتیق را در اوضاع و شرایط اصلی‌ آنها به درستی‌ درک کرد.

یقین است مطالعهٔ این کتاب، موجب درکِ عمیق‌تر کلام خدا و برکت روحانی خوانندگان خواهد گردید.

عنوان: عهد عتیق سخن می‌گوید (The Old Testament Speaks)
نویسنده: ساموئل شولتز (Samuel Schultz) مترجم: دکتر مهرداد فاتحی
تاریخ انتشار: چاپ اول – ۲۰۰۷
انتشارات: ایلام
تعداد صفحات: ۵۲۳

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *