Home » معرفی منابع » فلسفه دین

فلسفه دین

falsafeyedin عنوان:

فلسفه دین
(Philosophy of Religion – Norman L. Geisler)

نویسنده: نرمن گیسلر  / ترجمه: دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی ‌‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول – ۱۳۸۴ (۶۳۵ صفحه)
ناشر: حکمت
شرح مختصر: دکتر آیت‌اللهی در مقدمه این کتاب دلیل انتخاب آن از میان دیگر کتاب‌ها حوزۀ فلسفه دین را چنین ذکر می‌کند:اولاً؛ کتاب تقریباً اغلب نظریات فیلسوفان پیشین و معاصر را چه معتقدان و چه ملحدان، به طور مناسب جمع‌آوری کرده است. و حتی نظریات ملحدان معاصر را همچون سارتر، راسل، مَکی و … بخوبی مطرح کرده است، و با مطالعه آن تقریباً با کلیه نظریات مطرح در تاریخ فلسفه حول موضوعات فلسفه دین آشنایی پیدا خواهد شد.

ثانیاً؛ نحوۀ دسته‌بندی و نظم بدیهی که مؤلّف در این کتاب به کار برده بسیار جالب است، به گونه‌ای که خواننده برای آشنایی با هر نظریه از مسائل جانبی که مانع اشراف کلی به نظریه می‌شود به دور بوده و دقیقاً مطالب اساسی هر دیدگاه را با نظم منطقی و دسته‌بندی شده‌اش می‌شناسد. این روش مؤلّف؛ بحث استدلالی را حول محور خویش نگاه می‌دارد، و خطابه‌ها و مواعظ و شعارهای حاشیه‌ای، خواننده را در موضع‌گیری ناخواسته قرار نمی‌دهد…

ثالثاً؛ مولف کتاب، خود موضعی مثبت دارد، و با درد دینی‌اش، نقد تحلیل مناسبی از ادعاهای مخالفان و ضعف‌های موافقان ارائه می‌نماید و راه را برای پاسخ و دیدگاه مثبت خویش باز می‌کند، سپس دیدگاه مثبت و استدلالی خویش را که معمولاً از عمق بسیار خوبی برخوردار است مطرح می‌نماید.

منابع مورد استفادۀ مؤلّف و نحوۀ استفاده از آنها در متن، اشراف وی را به نظریات مطرح در این شاخۀ فلسفه نشان می‌دهد. بسیاری از کتب دیگر در این موضوع، فقط به جمع‌اوری و یا ارائه نظریات پرداخته‌اند و تحلیل و نقد چندانی از آنها نداشته‌اند. همین باعث می‌شود که خوانندۀ ناآشنا با مشکلات هر نظری، خواه ناخواه تأثیر منفی بپذیرد، در نتیجه یا از نظریه‌ای حمایت نابجا کند یا دیدگاهی دیگر او را به نظری باطل بکشاند…

این کتاب می‌تواند کتابی مبنا در فلسفه دین و کلام جدید بوده و به خوبی مورد استفادۀ اندیشمندان در مسائل دینی و دانشجویان فلسفه و الهیات قرار گیرد.

از آنجا که سعی مؤلف در بسط و ساده‌نویسی بوده است، برای کلیه دانشجویان علاقمند به مباحث دینی که در سایر رشته‌ها تحصیل می‌کنند نیز قابل استفاده است. چون بخشهای مختلف کتاب وابستگی زیادی به یکدیگر ندارند لذا آن عزیزانی که بخش اول را کمی سنگین می‌دانند، می‌توانند مستقیماً از بخش دوم شروع کرده سپس بخش اول را مطالعه کنند.

نویسنده این کتاب مسیحی و موسس دانشکدۀ الهیات مسیحی (Southern Evangelical Seminary) است. تخصص دکتر گایسلر در فلسفه و دفاعیات مسیحی است.

فهرست مطالب کتاب

• بخش اول: خدا و تجربه
۱. ماهیت تجربه دینی
۲. ویژه گی های تجربه دینی
۳. وجوه تجربه دین
۴. آزمون واقعی بودن تجربه دینی

• بخش دوم: خدا و عقل
۵. نقش دلالت اثبات وجود خداوند
۶. برهان غایت شناسی (اتقان صنع) و اخلاقی
۷. برهان های وجودی
۸. برهان های جهان شناختی
۹. برهان جهان شناختی در ارزیابی مجدّد

• بخش سوم: خدا و زبان
۱۰. مساله زبان دین
۱۱. زبان سلبی دین
۱۲. زبان ایجادبی درباره خدا
۱۳. الگوی زبان دین

• بخش چهارم: خدا و شرور (مسئله رنج)
۱۴. ماهیت مساله شرور
۱۵. مساله مابعدالطبیعی و گزینه های خداباوری
۱۶. مساله اخلاقی شرّ
۱۷. مساله فیزیکی شرّ

.

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *