Home » معرفی منابع » اعترافات آگوستین قدیس

اعترافات آگوستین قدیس


eterafatagostin2 عنوان:

اعترافات آگوستین قدیس (The Confessions of St. Augustine)

نویسنده: آگوستین قدیس / افسانه نجاتی ، حسان شریعتی
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۲
ناشر: نشر پیام‌ امروز
شرح مختصر: پس‌ از انتشار نخستین‌ ترجمه‌ فارسی‌ از اعترافات‌ آگوستین‌ در بهار ۱۳۸۰ توسط‌ سایه‌ میثمی‌، در آبان‌ ماه‌ سال‌ جاری‌ ترجمه‌ دیگری‌ از این‌ اثر مشهور تاریخی‌ توسط‌ افسانه‌ نجاتی‌ به‌ بازار عرضه‌ شد، با این‌ تفاوت‌ که‌ میثمی‌ این‌ کتاب‌ را از متن‌ انگلیسی‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌ و نجاتی‌ از متن‌ فرانسوی‌.

افسانه‌ نجاتی‌ که‌ سالها پیش‌ از انتشار ترجمه‌ انگلیسی‌ کار ترجمه‌ خویش‌ را به‌ پایان‌ رسانده‌ و بنا به‌ دلایلی‌ امکان‌ انتشار آن‌ فراهم‌ نشده‌ بود، در بیان‌ علت‌ انتشار ترجمه‌ خویش‌ می‌گوید: “آنچه‌ مرا بر آن‌ داشت‌ تا پس‌ از سال‌ها تعلل‌ ناشر و چاپ‌ ترجمه‌ دیگری‌ از این‌ اثر بر انتشار ترجمه‌ خویش‌ پافشاری‌ کنم‌ نسبتی‌ است‌ که‌ میان‌ زبان‌ فرانسه‌ – بویژه‌ زبان‌ فرانسوی‌ که‌ ژوزف‌ ترابوکو در ترجمه‌ این‌ اثر از زبان‌ لاتین‌ به‌ فرانسه‌ به‌ کار برده‌ است‌ – و زبان‌ لاتین‌ وجود دارد. زیرا خاستگاه‌ زبان‌ فرانسه‌ زبان‌ لاتین‌ است‌.”

وی‌ درباره‌ تفاوت‌ ترجمه‌ خودش‌ با ترجمه‌ اول‌ می‌گوید: “من‌ متن‌ انگلیسی‌ را ندیدم‌ ولی‌ تصور می‌کنم‌ برخی‌ تفاوت‌ها در دو ترجمه‌ فارسی‌ به‌ تفاوت‌ ترجمه‌ انگلیسی‌ و فرانسوی‌ برمی‌گردد. “اعترافات‌ که‌ مهمترین‌ اثر فلسفی‌، عرفانی‌ و ادبی‌ قرون‌ چهارم‌ و پنجم‌ میلادی‌ در ادبیات‌ مسیحی‌ – غربی‌ به‌شمار می‌رود، در وهله‌ اول‌ اقرار نویسنده‌ به‌ گناهان‌ و خطاهای‌ خویش‌ است‌ و در وهله‌ دوم‌ شناخت‌ و معرفت‌ او به‌ رحمت‌ پروردگار است‌ و بالاخره‌ در وهله‌ سوم‌ ستایش‌ خداوند و سپاس‌ از لطف‌ اوست‌. یعنی‌ مراحل‌ سه‌گانه‌ اقراب‌ به‌ گناه‌، شهادت‌ به‌ ایمان‌ و اعتراف‌ به‌ جلال‌ پروردگار را به‌ نمایش‌ می‌گذارد.

کتاب‌ از سیزده‌ فصل‌ تشکیل‌ شده‌ که‌ ده‌ فصل‌ نخست‌ آن‌ شرح‌ زندگی‌ و مراحلی‌ است‌ که‌ آگوستین‌ در سفر معنوی‌ خویش‌ در جست‌وجوی‌ حقیقت‌ در سر گذرانده‌ است‌ نویسنده‌ در همین‌ بخش‌ به‌ گناهان‌ گذشته‌ خویش‌ در دوران‌ جوانی‌ نیز اعتراف‌ می‌کند و در سه‌ فصل‌ پایانی‌ در مقام‌ حکیمی‌ متاله‌ به‌ بیان‌ اندیشه‌های‌ خویش‌ می‌پردازد.

مترجم‌ درباره‌ اهمیت‌ و جایگاه‌ این‌ اثر در گفت‌وگوی‌ بین‌ ادیان‌ می‌گوید: “به‌ طور طبیعی‌ هرچه‌ به‌ جوهر ایمانی‌ ادیان‌ نزدیک‌تر می‌شویم‌ تفاهم‌ بیشتر می‌شود و اختلافات‌ کمتر خواهد شد. متونی‌ نظیر اعترافات‌ که‌ جلوه‌های‌ ایمانی‌ ادیان‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارند برای‌ جامعه‌ ما هم‌ که‌ دچار ابتلائاتی‌ هم‌ هست‌ مفید خواهد بود.” وی‌ همچنین‌ می‌افزاید: “در هر تاریخ‌ فلسفه‌ و تاریخ‌ ادبیاتی‌ بحثی‌ از کتاب‌ اعترافات‌ به‌ میان‌ آمده‌ و باعث‌ تعجب‌ است‌ که‌ با این‌ قدمت‌ تا حدود دو سال‌ قبل‌ جای‌ آن‌ در زمان‌ در زبان‌ فارسی‌ خالی‌ بود.”

احسان‌ شریعتی‌ هم‌ درباره‌ اهمیت‌ این‌ کتاب‌ در پیشگفتار می‌نویسد: “هانا آرنت‌ رساله‌ دکترای‌ خود را با عنوان‌ مفهوم‌ عشق‌ نزد آگوستین‌ زیر نظر یاسپرس‌ گذراند و هایدگر بخشی‌ از درس‌ خود پیرامون‌ ،پدیدارشناسی‌ دین‌، در سال‌ ۱۹۲۱ را به‌ اعترافات‌ اختصاص‌ داد و ژان‌ فرانسوا لیوتار، متفکر موقعیت‌ و اخلاقیت‌ ،پسا – مدرن‌، نیز به‌ آگوستین‌ و گفتار اعترافاتی‌ توجه‌ دارد.”گفتنی‌ است‌ که‌ نجاتی‌ هم‌ اکنون‌ دست‌اندرکار ترجمه‌ کتاب‌ پروسلوگیون‌ نوشته‌ سنت‌ آنسلم‌ است‌. وی‌ درباره‌ این‌ اثر می‌گوید: “این‌ کتاب‌ هم‌ در ادامه‌ همان‌ خط‌ فکری‌ آگوستین‌ است‌ و رنگ‌ و بوی‌ نیایش‌ دارد، ضمن‌ آنکه‌ بحث‌ کلامی‌ گسترده‌ای‌ را هم‌ برای‌ اثبات‌ وجود خدا دارد و بداهت‌ اثبات‌ وجود خدا را به‌ خوانندگان‌ عرضه‌ می‌کند.”

نویسنده مطلب: علیرضا خدادوست
منبع: ماهنامه اخبار ادیان، شماره ۵، دی ۱۳۸۲، ص ۴۷-۴۵.

Check Also

dar_ebteda_khoda

در ابتدا خدا

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *