Home » Tag Archives: الهیات

Tag Archives: الهیات

دیالوگ علم و الهیات‌

ar-st03

بحث درباره رابطه "علم و دین" یا "علم و الهیات" یا به طور كلی "عقل و وحی" بسیار كهن و دیرپاست. در طول تاریخ از سوی دینداران ادیان و مذاهب مختلف کوشش‌هایی برای حل تعارض و ارایه راه حل صورت پذیرفته كه هر یك مزایا و كاستی‌های خاص خود را دارند. مقاله حاضر اشاره‌ای است مختصر به برخی از آنها و پیشنهادهایی در این رابطه.

Read More »

آفرینش یا تکامل: آیا باید حتماً یکی را انتخاب کنیم؟

ar-st02

بسیاری از مسیحیان تکامل را روش انتخاب شده توسط خدا برای به وجود آوردن تنوع‌های زیستی توسط یک پروسه خلاقانه و طولانی می‌دانند و از زمان داروین تا کنون نیز بر این اعتقاد بوده‌اند. دنیس الکساندر نگاهی دارد به موضع مسیحیان در مورد تکامل از زمان داروین تا کنون.

Read More »

دکتر مهرداد فاتحی: تثلیث

مجموعه دروسی با عنوان «تثلیث» از کشیش دکتر مهرداد فاتحی. این مجموعه شش قسمتی خلاصه‌ای است از تعالیمی که دکتر فاتحی در کتاب خود با عنوان «تثلیث:‌ نگاهی به خدای مسیحیان» به نگارش درآورده است.

Read More »

به سوی الهیاتی مناسب برای خاور میانه

ar-ar-t04b

کلیسای خاور میانه تنها در شرایطی می‌تواند به بقای خود در این دوران ادامه دهد که یک الگوی الهیاتیِ مناسب با فرهنگ خویش را تبیین نموده و به این وسیله قادر به انتقال قدرت نجات‌بخش انجیل باشد. اگر بناست که انجیل در خاورمیانه ریشه بدواند، انجام آن تنها با الهیاتی امکان‌پذیر خواهد شد که بتواند با مردم منطقه ارتباط پیدا کند.

Read More »

سیر اندیشۀ مسیحی در قرون اخیر

در این سخنرانی کنش و واکنش اندیشمندان برجستۀ مسیحی در برابر سیر اندیشۀ فلسفی در عصر جدید (از دورۀ روشنگری تا به امروز) به اختصار بررسی شده است. سخنران خطوط اصلی اندیشۀ فیلسوفان برجسته‌ای چون دکارت، هیوم، کانت و کی‌یرکه‌گور را نقد و سپس پاسخهای الهیدانان مسیحی چون شلایرماخر، بارت، بولتمان و پانن‌برگ به چالشگریهای فیلسوفان نامبرده را بررسی می‌کند.

Read More »

مسیحیت و فرهنگ

از قرن اول تا كنون مسیحیان در رویارویی با مقولات فرهنگی رویكردهای متفاوتی را اختیار كرده‌اند. "فرهنگ"، در این تعریف خاص شامل هنر، ادب، تكنولوژی، سیاست، هویت ملی و بسیاری امور دیگر می‌شود. برخی مومنین تمایزی بین "مسیحیت" و "فرهنگ" قائل نشده و برخی نیز آنها در تضاد با هم دیده‌اند. در این میان رویكردهای میانی‌ هم اتخاذ شده است. اما بعنوان مسیحیان ایرانی چگونه می‌توانیم از میراث دوهزار سال تجربۀ كلیسا در این مورد بهره‌مند شویم؟ رویكرد درست چیست؟ آیا اصلاً یك رویكرد درست و جامع وجود دارد؟

Read More »

زن در مقام معلم و واعظ در کلیسا

«تعلیم و موعظۀ زنان در کلیسا امری است لازم برای کلیسا و مطابق با ارادۀ خدا » سخنران برای اثبات این ادعای خود به دیدگاه کتاب‌مقدس دربارۀ مقام زن اشاره کرده و سپس به نگرش انقلابی و تعالیم عیسی مسیح در مورد زنان می‌پردازد. در ادامه نیز به‌کارگیریِ زنان در کلیسای اولیه را به عنوان الگو مد نظر قرار خواهند داد.

Read More »

درآمدی بر الهیات نظام‌مند

systematictheology_pnb1

systematictheology_pnb1 عنوان:

درآمدی بر الهیات نظام‌مند
(Introduction to Systematic Theology-Wolfhart Pannenberg)

نویسنده: ولفهارت پانن برگ / مترجم: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۶ (۱۲۴ صفحه)
ناشر: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
شرح مختصر: این اثر در واقع چهار درس گفتار است كه در آن خطوط اندیشه‏های پانن برگ یكی از الهی‏دانان برجسته پروتستان تحت عنوان الهیات نظام‏مند بیان شده است. وظیفه این الهیات این است كه حقیقت انجیل و اعتقادات كلیسا را از اشكال ناپایدار زبان و اندیشه تمیز داده و آن حقایق را برای زمان خود تبیین كند‌...

 

Read More »