خانه » آرشیو برای برچسب: تفسیر

آرشیو برای برچسب: تفسیر

محبت به عنوان مفسر شریعت

ٔبنابراین نتیجه می‌گیرم که شریعت (قانون)، چه الهی و چه انسانی، ناظر به اعمال ظاهری انسان است، و نباید آن را بیش از محبت الزام‌آور دانست. محبت باید تفسیر کننده شریعت باشد. مارتین لوتر “Therefore we conclude that all law, divine and human, treating of outward conduct, should not bind any further than love goes. Love is to be the interpreter of law.”

ادامه مطلب »

در ابتدا خدا

dar_ebteda_khoda

کتاب پیدایش - شرح کتاب‌مقدس در مورد منشاء انسان و منادی سرنوشت بشریت - اثری است مملو از سؤالات مهم. نویسندۀ این کتاب کیست؟ در چه زمانی نوشته شده است؟ آیا شرح آفرینش در این کتاب با علم نوین سازگار است؟ آدم و حوا چه؟ نویسندۀ کتاب نه تنها تفسیری مبتنی بر نقد ارائه می‌کند بلکه به روشنی به سؤالات برخاسته از کتاب پیدایش پاسخ می‌دهد. نثر روان و بینش الاهیاتی نویسنده به درک خواننده از شخصیت خدا و طبیعت انسان و نیز سرنوشت او کمک می‌کند...

ادامه مطلب »

عهد عتیق سخن می‌گوید

ahdeatighsokhan

کتابِ " عهدِ عتیق سخن میگوید " بررسی‌ِ مجملی است از کل عهد‌عتیق. نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی اوضاع و احوالِ تاریخی‌، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و جغرافیاییِ هر کتاب از عهد‌عتیق می‌پردازد، سپس ضمن تقسیم‌بندیِ آن، تحلیلی از تمامیِ مطالب و موضوعات ارائه میدهد.

ادامه مطلب »