Home » Tag Archives: زندگی مسیحی

Tag Archives: زندگی مسیحی

نامه‌های اسکروتیپ

-

نامه‌های اسکروتیپ" اثریست ماندگار از سی‌.اس‌‌.لوئیس، که با وجودِ گذر ۶۰ سال از نگارش آن کماکان از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده و خوانندگان بسیاری را به خود جذب می‌کند. این اثر مجموعه‌ای از نامه‌هائیست که شخصیت اصلی‌ کتاب به‌نام "اسکروتیپ" از شیاطینِ بلند‌پایه, برای برادر‌زاده خود وارم‌وود که شیطانی جوان و تازه‌کار است مینویسد و طی‌ِ آنها به او مشورت میدهد که چگونه میتواند انسان‌ها را به سوی نابودیِ ابدی بکشد.

Read More »

تاملاتی در بابِ زندگی‌ِ مسیحی‌

golden-booklet-of-the-true-christian-life

کتابِ " تأملاتی در بابِ زندگی‌ِ مسیحی‌ " یکی‌ از آثارِ برجستهٔ ژان کالوَن از پیشگامانِ جنبش پروتستان در قرنِ شانزدهم است. این کتاب که به زعمِ بسیاری در دنیای مسیحیتِ پروتستان اثری کلاسیک محسوب میشود را می‌توان در کنارِ آثاری چون اعترافاتِ آگوستین و سرمشق‌گیری از مسیح قرار داد.

Read More »