خانه » آرشیو برای برچسب: سعدی

آرشیو برای برچسب: سعدی

شیخ سعدی و پولس رسول

در نوشتار حاضر سخنان پولس رسول در بخشی از نامه‌اش به فيليپيان، به ياری ابياتی از سعدی بازگو شده است. در این میان تفاوت دو دیدگاه به صورت ديالكتيكی بين سعدی و پولس بیان شده است.

ادامه مطلب »