Home » Tag Archives: فروغ فرخزاد

Tag Archives: فروغ فرخزاد

خانه سیاه است و آدمی چاره‌ساز

روایت فروغ فرخزاد از جذام‌خانۀ بابا داغی تبریز، در فیلم «خانه سیاه است» این فرصت را در اختیار فروغ قرار می‌دهد تا گفتمان تازه‌ای را دربارۀ شرّ و سرنوشت بشر در قالب آیه‌های کتاب‌ مقدس پی‌بگیرد. شاره های فروغ به مفاهیم نور و ظلمت و خانه ای که سیاه است در این قالب مفهوم تر است. اما این فیلم مستند امیدوار است که آدمی می‌تواند چاره‌ساز زشتی‌های زیادی باشد که در دنیاست. نقش پزشکان و پرستاران مسیحی در باباباغی خود دلیلی بر این مدعاست.

Read More »

“خانه سیاه است”، قبل و بعد از مرگ فروغ فرخزاد

بیش از پنجاه سال از ساخته شدن فیلم مستند «خانه سیاه است» می گذرد، فیلمی که در زمان نمایش اولیه اش در ایران، به درستی فهمیده نشد و مورد بی مهری منتقدان سینمایی آن روزگار قرار گرفت. اما ماندگاری این فیلم در گذر زمان و توجه روز افزون سینماگران، منتقدان، مورخان و پژوهش گران سینمایی به آن، آن نقدهای منفی را تا حد زیادی بی اعتبار کرده است.

Read More »