Home » Tag Archives: C. S. Lewis

Tag Archives: C. S. Lewis

نامه‌های اسکروتیپ

-

نامه‌های اسکروتیپ" اثریست ماندگار از سی‌.اس‌‌.لوئیس، که با وجودِ گذر ۶۰ سال از نگارش آن کماکان از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده و خوانندگان بسیاری را به خود جذب می‌کند. این اثر مجموعه‌ای از نامه‌هائیست که شخصیت اصلی‌ کتاب به‌نام "اسکروتیپ" از شیاطینِ بلند‌پایه, برای برادر‌زاده خود وارم‌وود که شیطانی جوان و تازه‌کار است مینویسد و طی‌ِ آنها به او مشورت میدهد که چگونه میتواند انسان‌ها را به سوی نابودیِ ابدی بکشد.

Read More »

روایت یک غم

revayateyekgham

روایت یک غم، که به زعم بسیاری بهترین، شیواترین و صادقانه‌ترین پاسخی‌است که به مسئلهٔ رنج داده شده، شرح دردناکیست از شجاع‌مردی که با رنج از دست دادن همسرش رویا‌روی میشود. در این کتاب او میکوشد تا دریابد در این زندگی‌، از ما که باید متحمّل درد و رنج از دست دادن عزیزان‌مان شویم، چه انتظاری میرود...

Read More »

مسیحیت ناب

masihiyatenaab

نویسنده شهیر مسیحی، قدرت استدلال فلسفی و شیوایی بیانش را به کار می‌گیرد تا اثری پدید آورد که مسیحیان را در درک عمیقتر ایمانشان یاری رساند. در این کتاب لوئیس تلاش می‌کند تا پرسش‌ها بسیاری از مسیحیان را بدور از جزم‌اندیشی پاسخ دهد.

Read More »