Home » تصویری » آشنایی با «جنبش درونی» و نقدهایی بر آن

آشنایی با «جنبش درونی» و نقدهایی بر آن

«جنبش درونی» (insider movement) پدیده ای تازه در دوران معاصر است. متعلقین به این رویکرد بر این امر تاکید دارند که یک مسیحی تازه ایمان و مسلمان‌زاده می تواند همزمان ایمان مسیحی و نیز هویت اسلامی خود را حفظ کند. این خط فکری تا آنجا پیش می‌رود که حتی در ترجمه کتاب مقدس نیز به جای استفاده از واژگانی همچون «پسر خدا» از بدیل‌های دیگری استفاده می‌کند که نزد مخاطبین از حساسیت کمتری برخوردار باشد.

دامنه مباحث مربوط به «جنبش درونی» فراتر از نظریه‌پردازی‌های تئوریک و معدود سازمانهای بشارتی است. این جبتش توانسته است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از کلیساها و سازمانهای مسیحی را در برخی نقاط دنیا تحت تاثیر خود قرار دهد. بنا بر تعلیم «جنبش درونی برای مسلمانان» شخص در حین داشتن ایمان نجات بخش به مسیح، هویت اسلامی خود را نیز به عنوان مسلمان حفظ می کند. به اعتقاد آنها یک نو کیش مسیحی و مسلمان زاده در صورت ابراز آشکار ایمان مسیحی خود از طرف جامعه پیرامونش با آزار و اذیت روبرو شده و مجبور به ترک ایمان مسیحی خواهد شد. در نتیجه او فرصت بشارت موثر انجیل به اطرافیان و به خصوص افراد خانواده‌اش را نخواهند داشت.

بنابراین نوکیشان مسیحیٍ مسلمان زاده ترغیب می‌شوند که ضمن حفظ ایمانی درونی خود به مسیح، از عنوان تنش‌زای «مسیحی» پرهیز کرده و خود را به مفهوم کلی‌تر واژهٔ «مسلمان»، یعنی تسلیم به خدا، بشناسند و بشناسانند. به این ترتیب واژه «مسلمان»، نه به معنای خاص و  متعارف آن، بلکه با یک تغییر معنا به عنوان هویت فرد نوکیش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این در حالی است که واژه مسلمان حتی نزد عرفی‌ترین مسلمانان تعریف مشخصی دارد که در پیوند با اعتقادات، آداب دینی، و تاریخ دین اسلام است. از طرف دیگر حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، شخصیت مسیح، مکاشفه الهی و دیگر آموزه‌های مسیحی، تفاوت‌های بنیادینی با باورهای اسلامی دارد. این تفاوت‌ها به قدری است که استفاده از معنای دوگانه واژه «مسلمان» با حفظ باورهای مسیحی را در بهترین وضعیت سطحی‌نگرانه و در بدترین نگرش ریاکارانه می‌نماید.

اما از الگوی عیسی مسیح و پیروانش اولیه او که یهودی بودند چه می‌آموزیم؟ آنها چگونه شاهدانی بودند و چطور بشارتی موثر به جا گذاشتند؟

در ویدیوهای هفت قسمتی حاضر، کشیش دکتر ساسان توسلی ضمن معرفی رویکرد «جنبش درونی»، نقدی کلی دارد بر کاستی‌ها و نواقض آن در حوزه نظر و عمل.

Check Also

مستند کوتاه دشمن من ، برادر من

روایت زندگی عجیب دو سرباز ایرانی و عراقی. از دل جنگ و خشونتی که در جنگ هشت ساله میان ایران و عراق دامنگیر شهروندان این دو کشور شد داستانی شیرین و تکان‌دهنده‌ای در فیلم مستند «دشمن من، برادر من» به تصویر کشیده شده است. زندگی این دو روایت شیرینی است از شجاعت،‌ بخشش، امید، و برادری که بیننده را با عمیق‌ترین احساسات انسانی روبرو می‌سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *