Home » امثال » مثل ۱ » تأثیر شما بر دیگران چه خواهد بود؟

تأثیر شما بر دیگران چه خواهد بود؟

در سال ۱۸۵۸ یک معلم کانون شادی به‌نام کیمبال (Kimball) باعث شد که فروشندۀ یک مغازۀ کفاشی در بوستون، زندگی خود را به مسیح بسپارد. آن فروشنده‌، کسی نبود جز وایت مودی (Dwight L.Moody) که بعدها یکی از بزرگترین مبشرین جهان شد.در سال ۱۸۷۹ دوایت مودی‌، غیرت بشارتی را در قلب فردریک مایر (Frederick B. Meyer) که شبان کلیسای کوچکی در انگلستان بود، بیدار کرد. کمی بعد، مایر در موعظۀ خود خطاب به دانشجویان حاضر در گردهمایی دانشگاهیان آمریکایی‌، وسیله‌ای شد برای ایمان آوردن دانشجویی به‌نام ویلبر چپمن (J.Wilbur Chapman).

بعدها چپمن به خدمت در گروه YMCA (انجمن مردان جوان مسیحی‌) وارد شد و بیلی ساندی (Billy Sunday) را که سابقاً بازیکن بیسبال بود، برای کار بشارتی استخدام نمود. بیلی ساندی محبوب‌ترین مبشر اوایل قرن بیستم شد. وی در طول دورۀ خدمتش خطاب به بیش از صد میلیون نفر موعظه کرد و باعث ایمان آوردن بیش از یک میلیون نفر گردید. پس از اینکه یکی از جلسات بیداری اردوهای بشارتی ساندی در شهری به پایان رسید، مردم آن شهر تصمیم گرفتند که اردوی بشارتی دیگری داشته باشند و به‌همین منظور از مردخای هام (Mordecai Hamm) دعوت کردند که موعظه کند.

در طی جلسات بیداری هام‌، مرد جوانی به‌نام بیلی گراهام (Billy Graham) مژده انجیل را شنید و زندگی خود را به عیسی مسیح سپرد. فقط ابدیت آشکار خواهد کرد که چه تعداد عظیمی از مردم سراسر جهان به‌وسیلۀ خدمات بیلی گراهام به مسیح ایمان آورده‌اند.

چه کسی می‌توانست تصورش را بکند که تأثیر مداوم آن معلم کانون شادی که موجب ایمان آوردن یک فروشندۀ مغازۀ کفش در بوستون شد، به اینجا خواهد انجامید؟! چه کسی می‌داند که نتیجه تأثیر شما بر دیگران جهت ایمان آوردنشان به مسیح‌، چه خواهد بود؟

Check Also

موعظه بدون کلمات

انجیل را موعظه کن، و در صورت لزوم از کلمات نیز استفاده کن. سن فرانسیس ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *