خانه » شعر » شعر شما (صفحه 2)

شعر شما

لمس مجدد

ar-p-gt01

ای چشمان بهوش باشید!!!
که غوغای سراب ها، گوش ها کر کرده است!
ای پاها، برپا بمانید،
که دستان تمنّای سطل ها دارند،
تا از دلِ چاهِ فریب
دروغ بالا کشند!!!

ادامه مطلب »

لوح: شعری به احترام ندا

ar-p-neda2

فریاد برداشتم: «شد آن زمان که بر مسیح مصلوب خویش به مویه می نشستید که اکنون / هر زن / مریمی است / و هر مریم را / عیسایی بر صلیب است، و هر شام / چه بسا که "شام آخر" است / و هر نگاه / ای بسا که نگاه یهودائی.»

ادامه مطلب »