Home » Tag Archives: روانشناسی

Tag Archives: روانشناسی

روانشناسی و ‏دین

ar-ar-ps04

معرفی کتاب «روان‏شناسی و دین» از پروفسور مایکل آرگایل، یکی از آثار ارزشمند در حوزه روان‏شناسی دین است. پیشگامانِ روان‏شناسی دیدگاه‌های متضادی درباره نسبت روانشناسی و دین داشته‏اند. جالب است که در گذشته از روان‏شناسی برای حمله به دین استفاده می‏شد، اما یافته‌‏های اخیر زمینه نگرش مثبت به دین را فراهم کرده است.

Read More »

نسبت روان‏شناسی و دین

ar-ar-ps02

رابطه روان‏شناسی، به عنوان یک رشته علمی یا حرفه، با دین و اعتقادات دینی نوعا به سه شیوه صورت گرفته است. هر یک از این سه شیوه، دست‏کم از جهاتی، وجوه مقبولِ رابطه میان روان‏شناسی و دین هستند، ولی در مجموع ناقصند، زیرا در هیچ‏یک از آنها به دین همانند یک هم‏شأن و شریک‏نظر نمی‏شود. در مقاله حاضر به رابطه میان روان‏شناسی و دین از زاویه متفاوتی پرداخته می‏شود؛ رابطه‏ای که بر توازن و احترام مبتنی است.

Read More »

ماهیت انسان از دیدگاه کتاب‌مقدس

آیا می‌توان «شباهت خدا» را به عنوان موضوعی رابطه‌ای فهمید؟ آیا می‌توان با تجویز آیات کتابمقدس همچون نسخۀ پزشک، مشکلات مردم را حل کرد یا اینکه توجه به ابعاد مختلف شخصیت انسانی هم ضروری است؟ سخنران تئوریهای سکولار در مورد طبیعت انسان را معرفی کرده و در ادامه به دیدگاه کتاب‌مقدس و برخی نتیجه‌گیریهای روانشناختی/عملی می‌پردازد.

Read More »

مسیحیت و روانشناسی

مومنان مسیحی خوانده شده‌اند تا به تأسی از خداوند خود در شفای روح و روان دردمندان جامعه و کاستن از رنج‌ها و آلام روانی آنان تلاش كنند. روانشناسی نیز به عنوان یكی از علوم فراگیر در عصر جدید سعی در تقلیل مرارت آدمیان دارد. اما چطور می‌توان بعنوان یك مسیحی، و یا رهبر و شبان كلیسایی، آگاهانه از این علم بهره‌‍ برد؟ چطور می‌توان با درك مناسبی از زمینه‌های تعامل و تقابل روانشناسی و مسیحیت از آن در زندگی و خدمت خود بهرۀ بیشتری برد

Read More »