Home » سخنرانیها » مسیحیت و روانشناسی

مسیحیت و روانشناسی

مومنان مسیحی خوانده شده‌اند تا به تأسی از خداوند خود در شفای روح و روان دردمندان جامعه و کاستن از رنج‌ها و آلام روانی آنان تلاش کنند. روانشناسی نیز به عنوان یکی از علوم فراگیر در عصر جدید سعی در تقلیل مرارت آدمیان دارد. اما چطور می‌توان بعنوان یک مسیحی، و یا رهبر و شبان کلیسایی، آگاهانه از این علم بهره‌‍ برد؟ چطور می‌توان با درک مناسبی از زمینه‌های تعامل و تقابل روانشناسی و مسیحیت از آن در زندگی و خدمت خود بهرۀ بیشتری برد؟

متن کامل این سخنرانی بعد از تدوین ارائه خواهد شد.

Check Also

نظریه تکامل از دیدگاه کتاب‌مقدس و علم ژنتیک

پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که آیا وجود انسانها حاصل یک جهش ژنتیکی است؟ آیا ما نیز بخشی از چرخۀ تکامل هستیم؟ نسبت نظریه تکامل با کتاب‌مقدس چیست؟ آیا انسانها از هیچ آفریده شدند؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *