Home » امثال » مثل ۱ » اسکناسهای جعلی

اسکناسهای جعلی

خانم روت گراهام، همسر بیلی گراهام، به ضیافتی در کاخ ملکه انگلستان دعوت شده بود. حین صرف شام با یکی از مدیران سازمان امنیت ملی بریتانیا MI5 هم صحبت شد. وقتی خانم گراهام متوجه شد که این شخص در بخش مربوط به مبارزه با جعل اسکناس (counterfeit) کار می‌کند از او پرسید: “کار شما حتماً خیلی سخت است. حتماً وقت زیادی را صرف تشخیص اسکناس‌های جعلی می‌کنید؟” مأمور پاسخ داد: “خیر! ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن و بررسی اسکناسهای حقیقی می‌کنیم. با شناختن اسکناس‌های حقیقی، تشخیص اسکناس‌های جعلی برایمان خیلی راحتتر می‌شود”برای یک مسیحی شناخت بهتر و عمیقتر حقایق کلام خدا بهترین راه برای تشخیص تعالیم غلط است.

Check Also

تأثیر شما بر دیگران چه خواهد بود؟

در سال ۱۸۵۸ یک معلم کانون شادی به‌نام کیمبال (Kimball) باعث شد که فروشندۀ یک ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *