Home » Tag Archives: هنر

Tag Archives: هنر

دین و هنر

ar-ar-c08

هنر با داشتن‌ رابطه‌ای‌ ذاتی‌ و طبیعـی‌ با حقیقت‌ و زیبایی‌ و نیز حساسیت‌های‌ انسانی‌، ممكن‌ است‌ تجربه‌ای‌ دینی‌ را در پی‌ آورد. روابط‌ دین‌ و هنر همیشه‌ آكنده‌ از ابهام‌، جدل‌ و تنوع‌ بوده‌ است‌. دست‌كم‌ پنج‌ روش‌ برای‌ تعریف‌ این‌ رابطه‌ها وجود دارد: اقتدارگرایانه‌، تقابلی‌، دوسویه‌، جدایی‌خواهانه‌ و یكپارچه‌.

Read More »

قبلاً چه فکر می‌کردم؟

whatwasithinking

نویسنده این کتاب در عین حال که دربارۀ حقایق بنیادین ایمان مسیحی کوچک‌ترین تخفیفی نمی‌دهد، خواننده را دعوت می‌کند تا افق‌های دید خود را گسترش دهد. به عنوان مثال استدلال می‌کند که روح‌القدس کار خود را به کلیسا محدود نمی‌کند و در کُلِ فرهنگِ بشری فعالیت دارد. بنابراین، اگر اثری هنری ــ اعم از فیلم و نمایش و نقاشی و موسیقی و شعر و رُمان ـ جلال و زیبایی خدا را بازتاب دهد و ارزش‌های متعالی اخلاقی را ترویج کند، می‌توان آن را بی‌هیچ تردیدی "کار" روح‌القدس دانست.

Read More »

مسیحیت و هنر

تمامی تمدن‌ها و جوامع بشری از خود شکلی مشخص و قابل تمییز در زمینه هنرها دارند که به عنوان یکی از شاخصه‌های هویتی آن تمدن، در پرستش و الهیات آن هم تاثیری مستقیم و تنگاتنگ داشته و دارد. این سخنرانی سیری است در تاریخ هنر و تعامل مسیحیت با مظاهر مختلف فرهنگی.

Read More »

دین و هنر

dinohonar

dinohonar عنوان:

دین و هنر (Religion and The Art-Shannon Ledbetter)

نویسنده: شنن لدبتر / مترجم: افسانه نجاریان‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ۱۳۸۳ (۹۱ صفحه)
ناشر: رسش
شرح مختصر: هنرها بخشی از فرهنگ ما هستند و در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ دارند. در این كتاب، هدف جست‌وجوی تأثیرات دین بر هنرهاست و به كمك همین بحث، جدال دین با فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است ...

 

Read More »

کتاب‌مقدس را بهتر بشناسیم

knowyourbible

knowyourbible عنوان:

کتاب‌مقدس را بهتر بشناسیم (Know your Bible)

نویسنده: کشیش سارو خاچیکی‌‌
تاریخ چاپ: چاپ اول- ؟؟؟ (۱۲۵ صفحه)
ناشر: ایلام
شرح مختصر: مسئله‌ای که موجب اختلاف شدید در کلیسای جهانی است‌، موضوع مرجع اقتدار یا حجیت است‌. این کتاب به عوامل مهمی که در ارتباط با منشأ الهی کتاب‌مقدس است‌ اشاره می‌کند ...

 

Read More »