Home » شعر » شعر شما » شعری برای میلاد

شعری برای میلاد

ar-p-milad

از آسمان خدایم، نظر به این زمین کرد
به روح قدوس خود باکره را وزین کرد

مریم از این ماجرا ناله و چاره نکرد
در بدن خاکی اش خدای را سهیم کرد

ز روح و جان خدا عزم عدالت آمد
ز سوی روح خدا فصل رسالت آمد

آمد و آمد او که آرامی جهان است
با دل ما آشنا، حامی بی پناه است

عدالت حقیقی، به کام تشنه آمد
برای ناباوران، خدای زنده آمد

گوهر فیض و بخشش در کف دستهایش
رونق مهر و رویش در سخن و سمایش

پادشه و طبیب است انور شاه شاهان
زنده ترین امید است، برای بی پناهان

به دیوها و شرها گفت نمان بین ما
شرعیت و فغان را گفت رها شو ز ما

طعم خوش فیض را به غافلان چشانید
رسم نجات از گناه به آدمی رسانید

غربت و ناله و جهل ، جای ندارد اینجا
بردگی و بی کسی راه ندارد این جا

حضور عیسی مسیح در نفس زندگیست
تازه تر از تازه تر از نفس زندگیست

ز روح قدوس او کام بده نهان را
به نام عیسی مسیح مژده بده جهان را

رویا نوروزی
۲۰ نوامبر ۲۰۱۰

Check Also

ar-p-ghiyam02

قــیام و بهــار (۲)

فرودین آمـــد ز راه و نغــمه ها بـسیار گشت
چـهــچـه بلـبل شـنـیدن در چـمـن تکـــرار گشت...
روز نــو یعنی حیا ت نــو که باشد در مسیح
این حیات از بهر ما چون روغن عــطار گشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *